Zaměstnanci mateřské školy

P.č. Příjmení a jméno Pracovní zařazení - funkce
1. Chriaštelová Ludmila učitelka  pověřena řízením  MŠ
2. Bártková Markéta učitelka mateřské školy
3. Putová Olga učitelka mateřské školy
4. Surovčáková Zuzana učitelka mateřské školy
5. Zemanová Gabriela uklizečka mateřské školy
6. Došková Zdeňka uklizečka mateřské školy