Zájmové kroužky

Nabídka kroužků na ZŠ a MŠ Poličná 276,  p. o.  

 školní rok  2019/ 2020      

Pohybové hry při ŠD 1. - 2.třída

Pohybové hry při ŠD 3. - 5. třída

Keramika / 300,-Kč za pololetí /

Výtvarný kroužek  / 300,-Kč za pololetí /

Volejbal pro žáky 6.- 9.roč.

Technická dovednost

Zdravotnický kroužek pro žáky  3. -7. roč.

Novinářský kroužek pro žáky  6. – 9. roč.

Házená pro 1. - 4.roč.

Ekologický kroužek

Střelecký kroužek pro žáky 3.- 9. roč.

Čtenářské dílny

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 3. – 5. roč.

Sebeobrana a jiné sportovní aktivity - II. stupeň

Sportovní hry + florbal pro II. stupeň/ 250,-Kč za pololetí /

Parkour a tricking 5. - 9. roč. / 250,-Kč za pololetí /

Cvičeník přijímacím zkouškám z Čj a M

Badminton

 

 

 

 

Poličné dne 11.9.2019      Mgr. Pavla Žilinská – ředitelka školy

.