Školní družina

Hlavním cílem školní družiny je zabezpečit zájmovou, rekreační a vzdělávací činnost dětí v době mimo vyučování. Školní družina přispívá ke správnému využití volného času dětí.

1. oddělení - 1. a 2. třída - Mgr.  Radka Šimčíková

                                            mobil: 604 577 454

 

2. oddělení - 3., 4. a 5. třída - Kateřina Bačová

                                                mobil: 733 127 767

                                            

 


Provoz školní družiny: Ranní provoz: 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: 11:40 - 16:00

Cena :  150,- Kč žák/ měsíc

Způsob platby: převodem na účet

                           číslo účtu 107 - 5023690297/ 0100

                           variabilní symbol - rodné číslo dítěte

                           zpráva pro příjemce - uveďte jméno dítěte!

 

Odchody dětí :

- v doprovodu - s osobou uvedenou v zápisovém lístku

- dítě odchází samo - v čase uvedeném v zápisovém lístku

Po telefonocké domluvě nelze dítě ze školní družiny uvolnit!

 

     Školní družina využívá pro svou činnost zejména vlastní prostory v novém pavilonu ve 2. patře. Navíc navštěvujeme tělocvičnu, chovíme na školní hřiště, školní zahradu.               V podzimním a jarním období navštěvujeme dopravní hřiště. Celoročně  - jedenkrát měsíčně kino Svět, Vrtule.

Vzdělávací program zájmového vzdělávání v PDF dokumentu