Pracovníci školy

Organizace školy 2020/2021 

Třídní učitelé

 • 1.třída Mgr. Hurychová Alena
 • 2. třída Mgr. Kantorová Ivana 
 • 3. třída Mgr. Farbáková Jana
 • 4. třída Mgr.Skotnicová Jana
 • 5. třída Mgr. Bílíková Kateřina
 • 6. třída Mgr.Hrabovský Jiří
 • 7. třída Mgr. Pavlík Radek
 • 8. třída Mgr. Urdová Jana
 • 9. třída Mgr. Konvičný Rudolf

Výchovný poradce

 • Mgr. Fajtová Božena 
 

Netřídní učitelé

 • Mgr. Oravová Marcela
 • Mgr. Papež Jiří
 • Mgr. Camfrla René
 • Mgr. Zavičáková Zdenka
 • Mgr. Chovancová Eva
 • Mgr. Fonioková Ivana

Asistentka pedagoga

 

 • Bc. Štepková Vladana
 • Bača Vojtěch
 • Kateřina Kurfürstová
 • Rachůnková Marie

Školní družina

 • Mgr. Radka Šimčíková - vychovatelka ŠD
 • Kateřina Bačová - vychovatelka ŠD

Mimotřídní funkce

 
 • Výchovný poradce: Fajtová Božena
 • Učitelská knihovna: Bilíková Kateřina
 • Žákovská knihovna: Hurychová Alena
 • Dopravní výchova: Radek Pavlík
 • Zdravotník:  Pavla Žilinská
 • Metodik prevence: Jiří Hrabovský

Správcové kabinetů a sbírek:

 • Kabinet 1. stupně:  Kateřina Bilíková 
 • Kabinet integrovaných žáků: Ivana Kantorová
 • Kabinet školní družiny:  Radka Šimčíková
 • Český jazyk:  Marcela Oravová 
 • Cizí jazyky: Jiří Hrabovský 
 • Hudební výchova a pracovna: Jana Skotnicová 
 • Výtvarná výchova a pracovna: Pavla Žilinská
 • Zeměpis a pracovna: Radek Pavlík
 • Dějepis a pracovna: Radek Pavlík
 • Přírodopis a pracovna: Jana Urdová 
 • Matematika: Rudolf Konvičný
 • Fyzika a pracovna: Rudolf Konvičný
 
 • Chemie:   Jana Urdová 
 • Tělesná výchova a tělocvična: Radek Pavlík 
 • Dílny - dřevo: Jiří Papež
 • Školní pozemek: Jiří Papež
 • Sklad učebnic: Radek Pavlík
 • Učebna výpočetní techniky: Rudolf Konvičný
 • Koordinátor ŠVP:  Pavla Žilinská, Božena Fajtová
 • Manažer ICT: Pavla Žilinská 
 • ICT: Rudolf Konvičný
Kontakty na pedagogické pracovníky - mailové adresy