O škole - základní informace

Charakteristika školy

Vzdělávací program

GDPR

Článků: 2

Minimální preventivní program

Rozvrh hodin a zvonění

Konzultační hodiny

Školní družina

Hlavním cílem školní družiny je zabezpečit zájmovou, rekreační a vzdělávací činnost dětí v době mimo vyučování. Školní družina přispívá ke správnému využití volného času dětí.

Školní knihovna

Zapojení školy do projektů

Projekt Hurá do dílen

Zájmové kroužky

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Článků: 3