Historie školy

Historická fotografie 

Položení základního kamene 6.4.1947 rozpočet 8.000.000,. Kč
Slavnostní otevření školy
27.8.1950 1. - 5. třída
Zvýšení kapacity školy 22.8.1953 1. - 8. třída
Otevření nových učeben
1.9.1968 odborná učebna Bi, F, Ch a Hv
Otevření nového pavilonu 1.9.1982 učebny 1.st., ŠD, ŠK + ŠJ, dílny
Otevření mateřské školky 12.9.1994 přístavba ZŠ - 2 třídy MŠ
Rekonstrukce centrálních šaten 1.9.2006  
Instalace veřejného přístupu PIAP 1.12.2007  
Otevření víceúčelové učebny 1.4.2008  
Otevření víceúčelové učebny HV 1.2.2009  
Otevření Školního arboretra 2.6.2009  
Rekonstrukce-výměna oken pavilonu NŠ 1.9.2009  

Modernizace výuky z prostředků EÚ „Peníze do škol“ v celkové částce  883.169,- Kč v letech 2011 - 2013

  • nová učebna výpočetní techniky
  • modernizace stávajících učeben novým vybavením
  • vybavení 4 učeben interaktivními tabulemi

Povodeň                                                          7/1997 

Povodeň                                                           9/2007 

Osamostatnění obce Poličná                           1.1.2013

Nový zřizovatel  ZŠ a MŠ Poličná                     1.7.2013

Otevření přístavby školky                                 12/2013

Zateplení fasády školky                                     8/2014

Projekt „ Zahrada MŠ “                                       8/2014

Nové parkoviště ZŠ a MŠ Poličná                       10/2014

Obnova „ více účelového hřiště “                        12/2014

 

Celková rekonstrukce WC v budově MŠ                               2015  

Vydlážděn výstup z MŠ na zahradu                                      2015  

Zabezpečení MŠ a ZŠ bezpečnostním systémem                  2015  

Zabezpečení MŠ a ZŠ kamerovým systémem                       2015

Antukové volejbalové hřiště                                                  2015

                                              

Výměna dlažby v hlavní budově základní školy                     2016

 

Nové víceúčelové hřiště                                                         2017

 

Výměna topení v nové budově                                               2018

Rekonstrukce školní kuchyně                                                 2018

Rekonstrukce školní jídelny                                                    2018

Výměna střechy  - hlavní budova                                           2019