Žákovský parlament

Hlavním smyslem práce žákovského parlamentu je:

  1. Přenos informací od vedení školy prostřednictvím koordinátora pro zástupce jednotlivých tříd - možnost besed a pozvání zajímavých hostů. Na každé jednání budou také přizváni zástupci vedení školy. Jednání žákovského parlamentu je veřejné, může se ho zúčastnit kterýkoliv žák nebo dospělý zaměstnanec školy.
  2. Podílení se žáků na spolurozhodování o důležitých otázkách školy - vítány jsou vlastní náměty na zlepšení práce školy, prostředí a vztahů mezi zaměstnanci a žáky školy a mezi školou a rodinou.

Z výše uvedených zásad vyplývají hlavní úkoly pro práci žákovského parlamentu :

a/ pomoc při organizaci Poličenského talentu - 9. třída

b/ prezentace práce parlamentu  - zveřejňování informací o práci žákovského parlamentu na nástěnce

c/ prezentace školy na veřejnosti - články na webových stránkách školy a v regionálním tisku

e/ v případě potřeby organizace humanitární pomoci

f/ podíl na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči

g/ motivace spolužáků k dodržování zásad slušného chování a respektování práv učitelů

  • plnit povinnosti služby
  • umět pozdravit a slušně poděkovat
  • dbát pokynů dozírajících učitelů
  • respektovat pokyny školníka, uklízeček, kuchařek a slušně se k nim chovat
  • neužívat vulgární výrazy

h/ dbát na respektování školního řádu, připomínat změny

i/ pomoc při dalších akcích pořádaných školou

 

Zvolení zástupci
3. třída       
4. třída     Václav Stavinoha, Nela Zetková  
5. třída      Adam Stodůlka, Eliška Mičunková  
6. třída     Radim Kubíček, Nikol Foltová  
7. třída      Barbora Nováková, Martin Surovčák  
8. třída      Dominik Místecký  
9. třída      Patrik Pernický, Vlastimil Koňařík  

Schůzky žákovského parlamentu

Žákovský parlament zvolený ze zástupců jednotlivých tříd se bude scházet pravidelně každé poslední úterý v měsíci v učebně výpočetní techniky v 9:40 hodin.
Koordinátor žákovského parlamentu Mgr. Oravová Marcela
Garant za vedení ZŠ v Poličné Mgr. Fajtová Božena
Schůzky žákovského parlamentu každé poslední úterý v měsíci v 9:40 hod. v počítačové učebně

Vedení školy doporučuje vždy po jednání žákovského parlamentu uskutečnit třídnické hodiny, v nichž budou jednotliví zástupci parlamentu tlumočit názory, připomínky a závěry z jednání parlamentu. Současně si připraví ve spolupráci s třídními učiteli náměty a podněty na příští jednání žákovského parlamentu.