Zájmové kroužky

Nabídka kroužků na ZŠ a MŠ Poličná 276,  p. o.  

 školní rok  2022/ 2023

Keramika 1. + 3. třída                    Čtvrtek                13.00 – 14.00

Keramika 2. + 4. třída                    Čtvrtek                14.00 – 15.00

Sportovní hry 1. + 3. třída            Čtvrtek 14.00 – 14.45

Sportovní hry 2. + 4. třída            Pondělí 13.30 – 14.15

Střelecký kroužek                           Středa  14.30 – 15.15

PC kroužek                                     Pondělí 14.15 – 15.15

Čtenářské dílny                2. – 3. třída         Úterý    12.45 – 14.15

Cvičení z českého jazyka – 9. tř. Středa /L/ 13.45 – 14.30

Cvičení z matematiky – 9. tř.      Středa /S/ 13.45 – 14.30

Novinářský kroužek                       Průběžně                          

 

Ostatní nabízené kroužky se neotevírají z důvodu nízkého zájmu.