Zájmové kroužky

Nabídka kroužků na ZŠ a MŠ Poličná 276,  p. o.  

 školní rok  2023/ 2024

 

Keramika 1. + 3. třída                    Čtvrtek                13.00 – 14.00

Keramika  2.. třída                         Čtvrtek                14.00 – 15.00

Sportovní hry při ŠD  -  I.odd.        Pátek                   13.30 - 14.30

Sportovní hry při ŠD  -  II.odd.      Středa                  12.25  -  13.30

Holčičí a výtvarný kroužek           Středa                   13.30 - 14.30

Střelecký kroužek                         Středa                  13.45 - 14.30

Cvičení z českého jazyka – 9. tř.  Středa                  13.50 - 14.35 / sudý týden /

Cvičení z matematiky – 9. tř.       Středa                  13.50 - 14.35 / lichý  týden /

Novinářský kroužek                     Průběžně                          

 

Ostatní nabízené kroužky se neotevírají z důvodu nízkého zájmu.