Zájmové kroužky

Nabídka kroužků na ZŠ a MŠ Poličná 276,  p. o.  

 školní rok  2021/ 2022

z důvodu doporučení KHS jsou nabízeny jen tyto kroužky:      

Pohybové hry při ŠD 1. - 2.třída

Pohybové hry při ŠD 3. - 5. třída

Keramika / 300,-Kč za pololetí / - 1. a 2. třída

Keramika / 300,-Kč za pololetí / - 3. - 5. třída

Sportovní hry  pro žáky 6.- 9.roč.

Sportovní hry  pro žákyně 6.- 9.roč.

Novinářský kroužek pro žáky  6. – 9. roč.

Příprava k přijímacím zkouškám - Čj, M

Čtenářské dílny pro druháčky

Hravá odpoledne pro třeťáčky

 

 

 

 

 

 

Poličné dne 11.9.2021      Mgr. Pavla Žilinská – ředitelka školy

.