Zájmové kroužky

Nabídka kroužků na ZŠ a MŠ Poličná 276,  p. o.  

 školní rok  2018/ 2019      

Pohybové hry při ŠD 1. - 2.třída

Pohybové hry při ŠD 3. - 5. třída

Keramika pro žáky   1. -2. třídy / 250,-Kč za pololetí /

Keramika pro žáky   3. -5. třídy / 250,-Kč za pololetí /

Výtvarný kroužek  / 250,-Kč za pololetí /

Volejbal pro žáky 6.- 9.třídy

Dramatický kroužek

Technická dovednost

Zdravotnický kroužek pro žáky  3. -7. tř.

Novinářský kroužek pro žáky  6. – 9. třídy

Sborový zpěv pro žáky  3. – 9. třídy

Ekologický krouřek

Střelecký kroužek pro žáky 3.- 9. třídy

Čtenářské dílny

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky 3. – 5. tříd

Florbal – II. stupeň / 250,-Kč za pololetí /

Sportovní hry por II. stupeň

Parkour a tricking 5. - 9. třída / 250,-Kč za pololetí /

Německá konverzace 7.- 9. třída

Anglická konverzace 7.- 9. třída

Psaní všemi deseti

 

 

 

 

Poličné dne 8.9.2017      Mgr. Pavla Žilinská – ředitelka školy

.