Školní jídelna

Provoz školní jídelny v nové budově byl zahájen v září roku 1982.

Typ zařízení jídelna základní a mateřské školy
Kapacita kuchyně 300 strávníků

Zaměstnanci školní jídelny 

P.č. Příjmení a jméno Pracovní zařazení - funkce
1. Cochlarová Fučková Lenka vedoucí školní jídelny
2. Frýdková Jitka vedoucí kuchařka školní jídelny
3. Hradilová Michalela kuchařka školní jídelny
4. Zetková Jana pomocná síla
5. Chrbjátová Irena pomocná síla

Školní jídelna zajišťuje přípravu  a výdej:

  • 1. obědů pro děti a zaměstnance základní a mateřské školy        
  • 2. přesnídávek a svačinek pro děti mateřské školy
  • 3. nápojů v programu pitného režimu pro děti mateřské školy a pro odpolední provoz školní družiny
  • 4. obědů pro cizí strávníky

Výdej obědů

  • 11:00 - 11:30 hodin / cizí strávníci

  • 11:30 - 13:30 hodin / žáci a zaměstnanci školy

 

Výše poplatků za odebranou stravu 

ZŠ - žáci  
7 - 10 let 27,00 Kč (za 1 oběd)
11 - 14 let 29,00 Kč (za 1 oběd)
nad 14 let 31,00 Kč (za 1 oběd)
Cizí strávníci  
Cizí strávníci 66,00 Kč (za 1 oběd)