Školní jídelna

Provoz školní jídelny v nové budově byl zahájen v září roku 1982.

Typ zařízení jídelna základní a mateřské školy
Kapacita kuchyně 300 strávníků

Zaměstnanci školní jídelny 

P.č. Příjmení a jméno Pracovní zařazení - funkce
1. Naušová Božena vedoucí školní jídelny
2. Frýdková Jitka vedoucí kuchařka školní jídelny
3. Hradilová Michalela kuchařka školní jídelny
4. Dlouhá Věra pomocná síla
5. Chrbjátová Irena pomocná síla

Školní jídelna zajišťuje přípravu  a výdej:

  • 1. obědů pro děti a zaměstnance základní a mateřské školy        
  • 2. přesnídávek a svačinek pro děti mateřské školy
  • 3. nápojů v programu pitného režimu pro děti mateřské školy a pro odpolední provoz školní družiny
  • 4. obědů pro cizí strávníky

Výdej obědů

  • 11:00 - 11:30 hodin / cizí strávníci

  • 11:30 - 13:30 hodin / žáci a zaměstnanci školy

Výše poplatků za odebranou stravu - k datu 1. 1. 2017

ZŠ - žáci  
7 - 10 let 24,00 Kč (za 1 oběd)
11 - 14 let 26,00 Kč (za 1 oběd)
nad 14 let 28,00 Kč (za 1 oběd)
Cizí strávníci  
Cizí strávníci 50,00 Kč (za 1 oběd)