Rada rodičů

 

-          je tvořena zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd, pravidelně se schází

-          je informována vedením školy o činnosti školy, výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji školy

-           rodiče mají možnost se prostřednictvím Rady rodičů vyjádřit k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy děti.

-           Rada rodičů se podílí na přípravě mimoškolních akcí

 

Rada rodičů při ZŠ a MŠ Poličná  - seznam zástupců jednotlivých tříd v ředitelně školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------