Zdroj: http://zs-policna.cz/./aktuality-a-informace/ochrana-cloveka-za-mimoradnych-udalosti-2021  •  Vydáno: 9.7.2021 9:31  •  Autor: Žilinská Pavla

Ochrana člověka za mimořádných událostí - 2021

Ochrana člověka za mimořádných událostí - 2021

     V pondělí 21. června měli žáci prvního i druhého stupně možnost získat znalosti a dovednosti potřebné k minimalizaci negativních důsledků mimořádných událostí a to přímo od hasičů, zdravotníků i policistů.

      Asi nejvíce pozornosti upoutalo nové hasičské auto Sboru dobrovolných hasičů Poličná, které zářilo do dálky svou červenou barvou. Paní Ing. A. Hubová z HZS ve Valašském Meziříčí opět poutavou přednáškou upozornila na nebezpečí, která mohou číhat na přejezdu nebo u vody.

      Díky paní Haně Milotové z Poličné a pracovnicím Českého červeného kříže z Valašského Meziříčí už snad všichni vědí, jak ošetřovat nejrůznější poranění nebo resuscitovat osobu přímo ohroženou na životě.

      A nesmíme zapomenout ani na strážníky Městské policie Valašské Meziříčí, kteří žáky poučili nejen o nebezpečí návykových látek, ale hovořili také o problémech a nehodách, se kterými se městská policie běžně setkává. Žáci měli možnost podržet si v rukou i opravdovou pistoli a ti, kteří lehce vyrušovali, posloužili jako živé figuríny při ukázce použití kovových pout.

 

                                 Všem organizátorům moc děkujeme.