Zdroj: http://zs-policna.cz/./aktuality-a-informace/olympiada-v-ceskem-jazyce-46.rocnik  •  Vydáno: 11.12.2019 23:43  •  Autor: Žilinská Pavla

Olympiáda v českém jazyce – 46. ročník

Naše škola každoročně pořádá školní kolo olympiády v českém jazyce, která je určena pro talentované žáky osmých a devátých tříd. Stejně tak tomu bylo i v letošním školním roce, kdy nelehké zadání vytvořené Národním institutem pro další vzdělávání MŠMT plnilo deset soutěžících. 

A jaké úkoly k přemýšlení si pro ně letos organizátoři připravili? Žáci si tentokrát v mluvnické části pohráli s frazémy, s interpunkcí,  se způsoby obohacování slovní zásoby, s obtížným pravopisem, ale i s funkčními styly. Další hodina byla vyhrazena na napsání slohové práce na téma „Tomu říkám překvapení“.

Po sečtení bodů obsadili stupně vítězů tito žáci: Eliška Vašíčková (1. místo), Vlastimil Koňařík (2. místo) a Aneta Klanicová (3. místo). Všem účastníkům patří pochvala za zapojení do soutěže a Elišce, která nás bude reprezentovat v měsíci v lednu v okresním kole na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí, přejeme hodně úspěchů.

 

                                                                                              Mgr. Božena Fajtová