Zdroj: http://zs-policna.cz/./aktuality-a-informace/besidka-ve-tride-krtecku  •  Vydáno: 26.6.2022 9:52  •  Autor: Žilinská Pavla

Besídka ve třídě Krtečků

Besídka ve třídě Krtečků

2. června konečné proběhla ve třídě Krtečků besídka ke Dni matek. Nebyla však určena jen pro maminky, rádi jsme přivítali i tatínky či prarodiče. Po dvou letech jsme se konečně mohli sejít ve třídě s rodiči a společně si užít hezké odpoledne, na které se všichni těšili a které se, kvůli nemocem, mohlo uskutečnit až právě v tento den.

První část programu patřila písničkám a básničkám, ve druhé části pak děti předvedly pásmo tanečků. Na závěr byly maminky obdarovány kytičkou kopretin a srdíčkem s autentickou výpovědí „Jaká je moje maminka“. A protože děti vystupovaly ve valašských krojích a k Valašsku patří frgály, pořídili jsme je na malé občerstvení na naší besídce.

Ludmila Chriašteľová