Pracovníci školy

Organizace školy 2023/2024 

Třídní učitelé

 

 • 1. třída Mgr. Kantorová Ivana
 • 2.třída Mgr. Hurychová Alena
 • 3. třída Mgr. Farbáková Jana
 • 4. třída Mgr.Skotnicová Jana
 • 5. třída Mgr. Bílíková Kateřina
 • 6. třída Mgr. Pavlík Radek 
 • 7. třída Mgr. Urdová Jana
 • 8. třída Mgr.Oravová Marcela
 • 9. třída Mgr.Hrabovský Jiří
 •  

Výchovný poradce

 • Mgr. Fajtová Božena 
 

Netřídní učitelé

 • Mgr.Konvičný Rudolf
 • Ing. Chárová Ivana
 • Mgr.Thurnheer Jana
 • Vojtěch Bača
 • Bc.Vít Skotnica

Asistentka pedagoga

 • Bača Vojtěch
 • Kamlarová Julie
 • Bělíková Adéla
 • Paťavová Iveta

Školní družina

 • Mgr. Radka Šimčíková - vychovatelka ŠD
 • Bc.Kateřina Bačová - vychovatelka ŠD

Mimotřídní funkce

 
 • Výchovný poradce: Fajtová Božena
 • Učitelská knihovna: Bilíková Kateřina
 • Žákovská knihovna: Hurychová Alena
 • Dopravní výchova: Radek Pavlík
 • Zdravotník:  Pavla Žilinská
 • Metodik prevence: Jiří Hrabovský

Správcové kabinetů a sbírek:

 • Kabinet 1. stupně:  Kateřina Bilíková 
 • Kabinet integrovaných žáků: Ivana Kantorová
 • Kabinet školní družiny:  Radka Šimčíková
 • Český jazyk:  Marcela Oravová 
 • Cizí jazyky: Jiří Hrabovský 
 • Hudební výchova: Jana Skotnicová 
 • Výtvarná výchova: Pavla Žilinská
 • Zeměpis : Radek Pavlík
 • Dějepis : Radek Pavlík
 • Přírodopis : Jana Urdová 
 • Fyzika a matematika: Rudolf Konvičný
 
 • Chemie:   Jana Urdová 
 • Tělesná výchova a tělocvična: Radek Pavlík 
 • Dílny - dřevo: Rudolf Konvičný
 • Školní pozemek: Jiří Hrabovský
 • Sklad učebnic: Radek Pavlík
 • Učebna výpočetní techniky: Rudolf Konvičný
 • Koordinátor ŠVP:  Pavla Žilinská, Božena Fajtová
 • Manažer ICT: Pavla Žilinská 
 • ICT: Rudolf Konvičný