O škole - základní informace

Charakteristika školy

Vzdělávací program

GDPR

Článků: 2

Minimální preventivní program

Rozvrh hodin a zvonění

Konzultační hodiny

Školní družina

Hlavním cílem školní družiny je zabezpečit zájmovou, rekreační a vzdělávací činnost dětí v době mimo vyučování. Školní družina přispívá ke správnému využití volného času dětí.

Školní knihovna

Zapojení školy do projektů

Zájmové kroužky

Informace - Zápis

Článků: 5