Náhradní domácí výuka -16. - 20.3.

Učivo – 1. ročník

zadání po domluvě s rodiči prvňáčků na adrese:

https://drive.google.com/open?id=1FDhDd2F4PJCh5XqOYo2RH9IMGyWGDqFx

 

Učivo – 2. ročník

2-CJ_16.-20.3.

2.-Ct_, PS 16.-20. 3.

2.-PRV -16.-20. 3.

2_Aj_16_20.3.

2-M _16-20-3

Učivo – 3. ročník

3_CJ_ 16.-20.3_1

3_CJ_16.-20.3._2

3_M_ 16.-20.3_1

3_M_ 16.-20.3_2

Angličtina- práce v aplikaci Wocabee, balíčky jsou přidávány průběžně, avšak 90% dětí (hlavně na II.stupni) nemá dlouhodobě splněno

 – slovní zásoba 5 a 6 lekce

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

3_PRV_16.-.20.3.

3_Inf_16_3

Učivo – 4. ročník

4_Aj_16.-20.3.

4_Cj_16. - 20.3.

4_M_16. - 20.3.

4_Pr_16,-20.3.

4_Vl_16. - 20.3.

4_Inf_16_3

Učivo – 5. ročník

5_Cj_16_20_3

5_CT_16_20_3

5_M_16_20_3

5_Pr_16_20_3

5_Inf_16_3

5_Vl_3_20

Angličtina- práce v aplikaci Wocabee, balíčky jsou přidávány průběžně, avšak 90% dětí (hlavně na II.stupni) nemá dlouhodobě splněno

– slovní zásoba lekcí 2D a 3A

https://www.mauthor.com/present/4915523700260864

5_Vv_16_20_3

 

Učivo – 6. ročník

6._M_16,-20.3._ 2

6_D_3-20

6_Z_16-20.3.

6-M-16.-20.3.

6_ČJ_16_3

6_F_16_20

6_Vo_16.-20.3.

6_Pr_11_13_3

6_Př_18_3

Angličtina- práce v aplikaci Wocabee, balíčky jsou přidávány průběžně, avšak 90% dětí (hlavně na II.stupni) nemá dlouhodobě splněno

– tvorba vět se slovesem “mít“

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Učivo – 7. ročník

7_D_3-20

7_ČJ_16_3

7_F_16-20

7_M_16-20

7_Nj_16.-27.3.

7_Vo_16.-20.3.

7_Pr_17_3

7_Z_16_3

7_Z_18_3

7_Pr_20_3

Angličtina- práce v aplikaci Wocabee, balíčky jsou přidávány průběžně, avšak 90% dětí (hlavně na II.stupni) nemá dlouhodobě splněno

– nepočitatelná podstatná jména + slovní zásoba lekce

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/?cc=cz&selLanguage=cs

 

Učivo – 8. ročník

8_D_3-20

8_Prir_16.-20.3.

8_ČJ_16_3

8_M_16-20

8_Nj_16.3. - 27.3.

8_Vo_16.-20.3.

8_Ch_11_13_3

8_Z_11_13_3

8_F_16_3_

8_Z_16_3

8_Z_18_3

Angličtina- práce v aplikaci Wocabee, balíčky jsou přidávány průběžně, avšak 90% dětí (hlavně na II.stupni) nemá dlouhodobě splněno

– nepravidelná slovesa + slovní zásoba 4 lekce

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit03/?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

Učivo – 9. ročník

9_D_3-20

9_Ch_16.-20.3.

9_Prir_16.-20.3.

9_Vo_16.-20.3.

9_Z_16.-20.3.

9_Cj_16.-20.3.

9_F_16-20

9_M_16-20

9_Nj_16.3. - 27.3.

9_Ch_16_3

9_Př_16_3

9_Z_16_3

Angličtina- práce v aplikaci Wocabee, balíčky jsou přidávány průběžně, avšak 90% dětí (hlavně na II.stupni) nemá dlouhodobě splněno

– vztažné věty, modální slovesa, slovní zásoba lekcí 2D a 3A

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs


nenalezena žádná položka