Konzultační hodiny

 

 Vedení Základní školy v Poličné upozorňuje rodiče, že od 7. září 2018 zavádějí všichni pedagogičtí pracovníci konzultační hodiny pro žáky / příloha /, za jednotlivé předměty. Všichni žáci mají možnost v případě nezvládnutí učiva nebo se svými osobními problémy se na ně v těchto hodinách obracet. Tato nabídka platí také pro zákonné zástupce žáků k řešení vzniklých problémů i přes to, že vzniklé problémy mohou řešit s vedením školy a s vyučujícími kdykoliv.

 

7. 9. 2018                                              Ředitelka školy : Mgr. Žilinská Pavla

 

Přejeme si, aby tato nabídka vedla k lepší spolupráci školy, žáků a rodiny.

Vyučující - předmět                                        Den                Hodina konzultací

======================================================

1.  Mgr.  Žilinská Pavla - Vv                      úterý  -  13.40 - 14.40 hodin

                                                                                                                     

2.  Ing.  Fajtová Božena -  Čj, Pč, Vo               pátek  -  13,30 – 14,30 hodin            

                                                                                                                                                                                                    

3.   Mgr. Hurychová Alena - 1.třída                   úterý -   12,00 -  13,00 hodin    

 

4.  Mgr.  Kantorová Ivana - 2.třída, Hv              pondělí  -  7,30 – 7,50  hodin

                                                                           středa  -  7,30 – 7,50  hodin 

                                                                           čtvrtek  -  7,30 – 7,50  hodin  

 

5.  Mgr.  Bilíková Kateřina - 3. třída                 pondělí -  12,35 - 13,35 hodin   

                                                                       

6. Mgr. Farbáková Jana - 4.třída, Vv               úterý - 13,00 - 13,30 hodin    

                                                                        čtvrtek  - 13,00 - 13,30 hodin   

 

7.  Mgr. Skotnicová Jana – 5. třída, M             pondělí - 7,15 - 7,45 hodin   

                                                                         pátek - 7,15 - 7,45 hodin                         

                                                            

8.  Mgr.  Konvičný Rudolf - 7.třída, M, F, Hv              čtvrtek -  7,00 – 7,30 hodin

                                                                                   pátek - 7,00 – 7,30 hodin  

 

9.  Mgr.   Hrabovský Jiří -  8.třída, Aj , Tv, Hv             pondělí -  7,00 - 7,30 hodin

                                                                                    středa -  7,00 - 7,00 hodin

                                                                                                 

10.  Mgr.  Pavlík Radek - 9. tř., D, Z, Vo,                  úterý -  7,20 - 7,50  hodin

                                          Tv, Vz, Vl, Inf                  středa - 7,20 - 7,50 hodin

 

11. Mgr. Křížová Jaroslava - Čj, Nj, D                        čtvrtek - 7,00 - 7,30 hodin

                                                                                   pátek - 7,00 - 7,30 hodin

 

12.  Mgr.  Urdová Jana -  6. tř., Př, Ch, Z             úterý - 14,00 – 15,00 hodin

                                                                               

13. Mgr. Papež Jiří -  Pč, Inf                                  pondělí - 7,00 - 8,00 hodin

 

14. Mgr. Canfrla René                                           externí pracovník / po tel. domluvě /