Konzultační hodiny

 

 Vedení Základní školy v Poličné upozorňuje rodiče, že od 7. září 2019 zavádějí všichni pedagogičtí pracovníci konzultační hodiny pro žáky / příloha /, za jednotlivé předměty. Všichni žáci mají možnost v případě nezvládnutí učiva nebo se svými osobními problémy se na ně v těchto hodinách obracet. Tato nabídka platí také pro zákonné zástupce žáků k řešení vzniklých problémů i přes to, že vzniklé problémy mohou řešit s vedením školy a s vyučujícími kdykoliv.

 

7. 9. 2019                                              Ředitelka školy : Mgr. Žilinská Pavla

 

Přejeme si, aby tato nabídka vedla k lepší spolupráci školy, žáků a rodiny.

Vyučující - předmět                                        Den                Hodina konzultací

======================================================

1.  Mgr.  Žilinská Pavla - Vv                      úterý  -  7.30 - 8.00 hodin

                                                                 středa - 7.30 - 8.00 hodin                                                    

2.  Ing.  Fajtová Božena -  Čj, Pč, Vo               pátek  -  13,30 – 14,30 hodin            

                                                                                                                                                                                                    

3.   Mgr. Hurychová Alena - II.třída,Vv                  pondělí  -  7,30 – 7,50  hodin

                                                                              úterý  -  7,30 – 7,50  hodin 

                                                                              čtvrtek  -  7,30 – 7,50  hodin 

 

4.  Mgr.  Kantorová Ivana - I.třída                   pondělí  -  7,30 – 7,50  hodin

                                                                           středa  -  7,30 – 7,50  hodin 

                                                                           čtvrtek  -  7,30 – 7,50  hodin  

 

5.  Mgr.  Bilíková Kateřina - IV. třída,Pč                 čtvrtek  - 12.35 - 13,35 hodin   

                                                                       

6. Mgr. Farbáková Jana - V.třída, Vv                 čtvrtek  - 12.40 - 13.40 hodin  

                                                                          

 

7.  Mgr. Skotnicová Jana – III. třída, M             úterý  - 7,15 - 7,45 hodin   

                                                                         čtvrtek - 7,15 - 7,45 hodin                         

                                                            

8.  Mgr.  Konvičný Rudolf - VIII.třída, M, F, Inf              středa -  7,00 – 7,30 hodin

                                                                                   pátek - 7,00 – 7,30 hodin  

 

9.  Mgr.   Hrabovský Jiří -  IX.třída, Aj , Tv                  úterý -  7,15 - 7,45 hodin

                                                                                    pátek -  7,15 - 7,45 hodin

                                                                                                 

10.  Mgr.  Pavlík Radek - VI. tř., D, Z, Vo,                  pondělí -  7,20 - 7,50  hodin

                                          Tv, Vz, Vl                         úterý - 7,20 - 7,50 hodin

 

11. Mgr. Oravová Marcela - Čj, Hv                            středa - 7,20 - 7,50 hodin

                                                                                   čtvrtek - 7,20 - 7,50 hodin

 

12.  Mgr.  Urdová Jana -  VII. tř., Př, Ch, Z              pondělí  - 7,20 - 7,50 hodin

                                                                                   úterý  - 7,20 - 7,50 hodin

                                                                               

13. Mgr. Papež Jiří -  Pč, Inf                                  pondělí - 7,00 - 8,00 hodin

 

14. Mgr. Camfrla René                                           externí pracovník / po tel. domluvě /

15. Mgr. Chovancová Eva                                      externí pracovník / po tel. domluvě /