Konzultační hodiny

 

 Vedení Základní školy v Poličné upozorňuje rodiče, že od 14. září 2017 zavádějí všichni pedagogičtí pracovníci konzultační hodiny pro žáky / příloha /, za jednotlivé předměty. Všichni žáci mají možnost v případě nezvládnutí učiva nebo se svými osobními problémy se na ně v těchto hodinách obracet. Tato nabídka platí také pro zákonné zástupce žáků k řešení vzniklých problémů i přes to, že vzniklé problémy mohou řešit s vedením školy a s vyučujícími kdykoliv.

 

15. 9. 2017                                              Ředitelka školy : Mgr. Žilinská Pavla

 

Přejeme si, aby tato nabídka vedla k lepší spolupráci školy, žáků a rodiny.

Vyučující - předmět                                        Den                Hodina konzultací

======================================================

1.  Mgr.  Žilinská Pavla - Vv                      středa -  12,00 - 13,00 hodin

                                                                                                                     

2.  Ing.  Fajtová Božena -  Čj, Pč, Vo                čtvrtek - 13,30 – 14,00 hodin              

                                                                          pátek  -  13,30 – 14,00 hodin    

                                                                                                                              

 3.  Mgr.  Kantorová Ivana - 1.třída, Hv              středa -  11,45 – 12,45  hodin   

 

4.   Mgr. Hurychová Alena - 2.třída, Hv              úterý -   12,00 -  12,35 hodin    

                                                                           úterý -   12,45 -  12,10 hodin    

 

5. Mgr. Farbáková Jana - 3.třída, Hv               úterý - 7,15 - 7,45 hodin    

                                                                        středa - 7,15 - 7,45 hodin   

 

6.  Mgr. Skotnicová Jana – 4. třída, M             úterý - 7,15 - 7,45 hodin   

                                                                         středa - 7,15 - 7,45 hodin                           

                              

7.  Mgr.  Bilíková Kateřina - 5. třída                 pondělí -  13,30 - 14,00 hodin   

                                                                         středa -  13,20 - 13,50 hodin  

                    

           

8.  Mgr.  Konvičný Rudolf - 6.třída, M, F, Inf              úterý -  7,00 – 7,30 hodin

                                                                                   pátek - 7,00 – 7,30 hodin  

 

9.  Mgr.   Hrabovský Jiří -  7.třída, Aj , Tv, Hv             pondělí -  7,20 - 7,50 hodin

                                                                                   čtvrtek -  7,20 - 7,50 hodin

                                                                                                 

10.  Mgr.  Pavlík Radek - 8. tř., D, Z, Vo,                  úterý -  7,20 - 7,50  hodin

                                          Tv, Vz                             čtvrtek - 7,20 - 7,50 hodin

 

11. Mgr. Křížová Jaroslava - Čj, D                        úterý - 7,00 - 7,30 hodin

                                                                             pátek - 7,00 - 7,30 hodin

 

12.  Mgr.  Urdová Jana -  9. tř., Př, Ch, Z             středa - 13,50 – 14,20 hodin

                                                                              čtvrtek - 13,50 – 14,20 hodin  

13. Mgr. Papež Jiří -  Pč, Inf                                  pondělí - 7,30 - 8,00 hodin

 

14. Mgr. Mullerová Jana - Inf                                 čtvrtek - 13,15 - 13,45 hodin