Kategorie: Informace mateřské školy

Začátek školního roku

Začátek školního roku

První den přišlo do třídy Krtečků / děti ve věku 3 – 4 roky / 22 dětí. Některé již do mateřské školy chodily v loňském roce, ale většina přišla do mateřské školy poprvé. A bylo to znát. Ráno měly některé děti problém s odloučením od maminky a plakaly, některé si poplakaly během dne, ale byly i také děti, které již první den přišly s nadšením.

   Už druhý den to bylo mnohem lepší. Děti zjistily, že paní učitelky pro ně mají přichystanou náruč, jako maminka. Zapojovaly se do zpěvu, tancování a her. S obrovským nadšením se děti i následující dny připojovaly např. ke stavění vysokých komínů z různých kostek.

  Se zaujetím sledovaly pohádku O budce s maňásky i obrázky. Postupně zjišťujeme, že se děti rády zapojují i do pohybových aktivit a cvičení a tradiční oblíbenou činností je malování a hry s barvičkami. Protože se nám děti letos jeví jako velmi šikovné a klidnější, mohli jsme již v prvním týdnu absolvovat i vycházky mimo mateřskou školu. Na hřišti jsme si zahráli např. na vláček. Když nám dovolilo počasí, hráli jsme si na školní zahradě v pískovišti, využili jsme také skluzavku a kolotoč.

print Formát pro tisk