Kategorie: Informace mateřské školy

Hrajeme si v mateřské škole

Hrajeme si v mateřské škole

      Hlavní vzdělávací náplní v mateřské škole je hra. Tak je to i v naší mateřské škole.

    Pro období přelomu září a října jsme si zvolili pro naše hry a činnosti téma: „ Ježeček Bodlinka a ovoce“. Děti se učily ovoce pojmenovávat a poznávat podle vzhledu, chuti, tvaru a barvy.  Ovoce jsme dále využili k počítání, k malování, k procvičení prostorové orientace, ke grafomotorice, k dramatizaci, atd. Nechyběly písničky a básničky. Samozřejmě se zdůraznil význam ovoce pro zdraví člověka.

     Během celého tohoto období provázela děti pohádka „O posledním jablíčku“, kterou jsme také využili k upevňování kamarádských vztahů ve třídě, umět se vzájemně domluvit a rozdělit.

      V pátek 7.10.  si děti na závěr tématu během ranních her vyrobily pohádkovou knížku – vybarvily dějové obrázky, rozstříhaly a seřadily ve správném pořadí pohádku      O ježkovi a jablíčku.

     Následovalo tvoření z různých stavebnic, kdy se děti pokusily postavit strom – jabloň.  Některým dětem to dalo docela velkou práci, sestavit kostky do určitého tvaru.

 A některé to zase zaujalo natolik, že postavily hned několik stromů s využitím vlastní fantazie. Na každý stromek jsme připevnili barevné jablíčko z papíru. Vznikl nádherný, velký jabloňový sad, se kterým se děti ochotně vyfotily. Pro srovnání vytvořily starší holčičky několik stromů jehličnatých (se šiškou).

    Než jsme se s dětmi vypravili na pravidelnou vycházku, zkoušeli jsme ještě poznávat ovoce podle chuti. Děti rozpoznávaly jablko, hrušku a banán. Všechny byly úspěšné.  

A pak už hurá ven.

                                                            Paní uč. ze třídy Ježečků

       

print Formát pro tisk