Kategorie: Informace mateřské školy

Adventní období v mateřské škole

Adventní období v mateřské škole

     Na příchod Mikuláše a čertů jsme se v naší mateřské škole začali částečně připravovat už koncem listopadu a první týden v prosinci to vypuklo docela. Vstup MŠ a třídy zdobí vánoční stromečky, okna zdobí vánoční či zimní motivy. Nejdůležitější výzdobou jsou však výrobky a obrázky dětí. Šatnu dětí ze třídy Krtečků zdobí papírové postavičky – Mikulášů, čertíků a andílků. Děti si daly záležet na jejich podobě – ochotně stříhaly, barvily a nalepovaly či slepovaly jednotlivé části postaviček. Nechyběly ani písničky a říkadla o čertech.

            

     Každý rok se snažíme vytvořit v naší mateřské škole pro děti příjemnou předvánoční   atmosféru. Letos k tomu  přispěla návštěva „Magicrevue – Lubor Kellner“ 4.12. dopoledne. Děti zhlédly vystoupení plné kouzel a magie. Často jsme všichni nevěřícně kroutili hlavou nad tím, co nám účinkující předvádějí. Děti se po celou dobu báječně bavily a velký úspěch mělo přímé zapojení některých dětí do kouzlení. Tyto děti si odnesly za svůj výkon malou pozornost. Celé představení končilo bouřlivým a dlouhotrvajícím potleskem.

 

     Ve čtvrtek 5.12. jsme  uspořádali „Den čertíků“. Děti se na tento netradiční den neuvěřitelně těšily a stále o něm mluvily. A k našemu potěšení přišli ve stanovený den do třídy nádherní a rozverní malí čertíci. A ne jen ti. Objevili se tu také spanilí andílci.

      Děti si hrály, zpívaly a tancovaly  až do chvíle, kdy mezi ně do třídy zavítal Mikuláš s anděly a čerty, kteří byli opravdu hodně strašidelní a škaredí. Ale v naší třídě máme samé hodné děti, proto se čertů vůbec nikdo nemusel bát.

     Velmi odvážně zazpívaly písničku nebo přednesly básničky o čertech a za to dostaly od Mikuláše čokoládový adventní kalendář.

 

     Již tradicí se v naší mateřské škole stává zdobení vánočního stromečku před školkou ozdobami, které vyrobí děti doma s maminkou. Letos nás mile překvapil zájem maminek a dětí, které přinášely ozdoby ihned po zveřejnění výzvy či prosby o spolupráci.

     Již od 2. prosince se stromeček zaplňoval různými ozdobami, které byly ve větší míře tvořeny z přírodnin a korálků. Za opravdu pěkné a nápadité ozdoby všem zúčastněným dětem a rodičům děkujeme.

 

    Ve středu 11. prosince jsme  uspořádali ve třídě Krtečků od 15.00 hod. „Vánoční posezení“.  Celá akce se odehrála opravdu v komorním prostředí, protože dost dětí bylo nemocných. Pro rodiče a děti jsme připravili vánoční čaj a na občerstvení přinesli rodiče různorodé a velmi dobré vánoční cukroví. V úvodu děti předvedly krátký program z písniček a básniček, které se naučily od září. A protože jsou to ještě opravdu malé děti, některé z nich sledovaly své kamarády z klína rodičů.

     Po vystoupení děti dostaly vánoční přáníčko a svícínek.

     Následovala volná zábava a ochutnávka cukroví, nikdo nepospíchal domů.

     Velké a upřímné poděkování patří všem rodičům, kteří nás na naší akci podpořili a opravdu velmi ochotně přinesli na ochutnání spoustu zajímavého a chutného cukroví.

     Svým přístupem a dobrou náladou vnesli do třídy velmi příjemnou atmosféru.      

 

 

     Ve čtvrtek 19.12. dopoledne zavítali do mateřské školy zástupci obce, pan starosta Místecký a místostarosta pan Bača. I letos nadělovali dětem pod stromeček nové hračky. Finanční příspěvek z OÚ na nové hračky pod stromeček se už také stává tradicí. Je to velmi pěkná akce, která zpříjemní dětem předvánoční období v mateřské škole. Samozřejmě jim za to patří vřelé poděkování.

     A nutno dodat, že neděkujeme jen za nové hračky a jednu báječnou akci, ale chceme poděkovat OÚ za dobrou spolupráci během celého uplynulého roku. Doufáme, že dobrá spolupráce bude pokračovat i v novém roce, ve kterém všem zaměstnancům OÚ  a spoluobčanům Poličné přejeme hodně štěstí, zdraví a osobních úspěchů.

 

                                                                                   Děti a paní učitelky z MŠ Poličná

print Formát pro tisk