Charakteristika MŠ

Současná Mateřská škola v Poličné byla postavena v roce 1995 s kapacitou 46 dětí. Nachází se v klidném prostředí a úzce navazuje na ZŠ v Poličné. 1.července 2001 byla  mateřská škola sloučena se základní školou a stala se její součástí. 

Vybavení a aktivity školky

MŠ Na podzim roku 2013 se začala přistavovat další budova MŠ a v prosinci téhož roku byla zrekonstruovaná MŠ slavnostně otevřena. V MŠ jsou dvě běžné třídy pro děti ve věku od tří do šesti let - třída Krtečků a třída Ježečků.

Mateřská škola je neustále renovována a zvelebována. Třídy  i šatny jsou nově vybaveny  dětským nábytkem.  Celá MŠ je pokryta novými koberci. Dále byly zakoupeny  postýlky s pevnou oporou zad a matracemi,  peřinky a polštářky i dětské povlečení. Průběžně, dle potřeby, jsou doplňovány hračky a výtvarné potřeby dětí.

Na mateřskou školu navazuje zahrada, která  byla v červenci a srpnu tohoto roku znovu rozšířena, vysazena okrasnými keři a vybavena novým zahradním  nářadím. K stávajícímu vybavení přibylo: další pískoviště, balanční lávka, zelená třída, bylinková zahrádka, dvě lavičky, dva houpací koníci, tunel na prolézání a dvě věže se třemi skluzavkami. Ve zvelebování zahrady se bude ještě pokračovat. Na podzim budou vysazeny ovocné a jehličnaté stromy, zabudováno dvojí kačírkoviště a bude dokončena výsadba  indiánského týpí. Dále  máme možnost kdykoliv využívat hřiště ZŠ a dvakrát týdně navštěvovat tělocvičnu. Tradicí naší školy se stala plavecká výuka dětí předškolního věku v Plavecké škole v bazénu ve Valašském Meziříčí. Dle zájmu rodičů také s dětmi navštěvujeme solnou jeskyni v Zašové.

 

Současná kapacita MŠ je 56 dětí.

Naše mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu s názvem Barvínek. Tento program vznikal postupně a vyplynul z dětského nazírání na svět, který je plný barev, tajemství a překvapení a z objevování nového, dosud nepoznaného. Kytičky barvínku provázejí děti během celého školního roku. Na podzim kvetou oranžově, v zimě modře,

na jaře zeleně a v létě červeně. Vzhledem k poloze naší mateřské školy je náš program zaměřen na rozvíjení vztahů dětí ke svému okolí, k přírodě, k druhým lidem,  k obecně lidským, společenským a kulturním hodnotám. Dále se zaměřuje na kultivaci mravního a estetického vnímání a prožívání motivované světem plným barev a krás.

Jsme školička rodinného typu nabízející celodenní i polodenní provoz.  Je malá, příjemná a útulná.

Vytváříme dětem klidné a příjemné prostředí, aby se cítily dobře, spokojeně a bezpečně.

Denní režim je stanoven tak, aby byly dodržovány psychohygienické podmínky školy a životospráva. Nově přijatým dětem umožňujeme adaptaci dle potřeb dítěte či rodiny.

Vždy na začátku školního roku si s dětmi stanovujeme pravidla vzájemného soužití nejen pro děti, ale i dospělé a našim mottem je:

„Jsme kamarádi, máme se rádi a všichni si pomáháme“.

Provoz

 • celodenní
 • polodenní

 

Stravování

Stravu zajišťuje jídelna ZŠ. Do MŠ ji přiváží kuchařka ZŠ spojovací chodbou. Dětem je vydávána v kuchyňce MŠ. Děti stolují ve svých třídách na stolečcích přikrytých ubrusy.

Tradiční akce MŠ:

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • Plavecký kurz v Plavecké škole ve Valašském Meziříčí
 • Tvořivé dílny pro děti a rodiče
 • Lampiónový průvod
 • Vánoční tvoření
 • Vánoční besídka
 • Hostující divadélka v MŠ
 • Návštěva Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí – kino, divadlo
 • Mikuláš / Čertovský den /
 • Pyžamový ples
 • Vynášení Mařeny
 • Besídka ke Dni matek
 • Malá předškolní maturita
 • Zahradní slavnost
Mateřská škola je tvořena samostatnou budovou propojenou se základní školou spojovací chodbou.
Počet učeben  2  
Provozní kuchyňka 2  
Umyvárna + WC 2  
Kabinety + sklady 6  
Šatna dětí  2  
Školní zahrada 1         kolotoč, houpací lávka, tři pískoviště, dva houpací koníci,pergola, zelená třída, tunel na prolézání, balanční lávka,dvě věže se třemi skluzavkami,...

Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v PDF dokumentu je uložen v dokumentech školy.