Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Zvláštní zápis k přijetí do 1. ročníku pro cizince

Zvláštní zápis k přijetí do 1. ročníku pro cizince

Zvláštní zápis pro cizince k přijetí do 1. ročníku ZŠ Zašová

/Спеціальний набір для іноземців для вступу до 1 класу Зашовської початкової школи.

Zvláštní ZÁPIS cizinců (Ukrajina) do 1. ročníku 2022/2023 – se bude konat 

v ředitelně školy dne 9. června 2022, 13:00 – 16:00 hodin

/ Спеціальний зарахування іноземців (Україна) до 1 класу 2022/2023 року –

відбудеться у директора школи 9 червня 2022 року, 13:00 – 16:00 год.

Co je potřeba doložit? Що потрібно підтверджувати?

1/ Žádost o přijetí (Заявка на вступ)

2/ Pas, vízum (Паспорт, віза)

3/ Doložení místa pobytu dítěte (Наказ про місцезнаходження дитини)

                                                                      Vedení školy

print Formát pro tisk