Kategorie: Aktuality a informace

Znovuotevření MŠ

Od 11. května 2020 bude naše mateřská škola opět v provozu. Budou dodržována přísná hygienická i epidemiologická opatření.

 

Z důvodu organizace žádáme všechny rodiče, aby zvážili přítomnost svých dětí ve školce a informovali o případném nástupu vedení školy (mail: reditelka@zspolicna.cz, mob. 731 510 735). 

 

Dítě nesmí při vstupu do MŠ projevovat známky onemocnění. Dále má při vstupu každé dítě povinnost odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz formulář ke stažení).

Při příchodu do MŠ musí mít děti i jejich doprovod roušku, u vchodu budou dodržovat 2metrové rozestupy. Do školky budou vstupovat jednotlivě podle pokynů zaměstnace školy. Doprovod dítěte se bude v prostorách školky zdržovat jen nezbytně nutnou dobu a musí mít roušku.  Starší děti přeberou zaměstnanci školy přímo ve vstupu.

Stravování dětí bude zajištěno běžným způsobem.

Přihlašování i odhlašování (omlouvání) dětí bude probíhat telefonicky. 

Příloha:      Čestné prohlášení 

print Formát pro tisk