Kategorie: Aktuality a informace

Zápis do 1. třídy - 2020

Zápis do 1. třídy -  2020

Srdečně zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na

   ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

       PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021,

     který se konádne 15. dubna 2020 v době od 12.30 do 17.00 hodin

v prostorách naší školní družiny

Co s sebou?

·         rodný list dítěte

·         platný občanský průkaz zákonných zástupců

·         případně důležité dokumenty týkající se dítěte (v případě žádosti o odklad školní docházky zprávu školského poradenského zařízení a lékařskou zprávu)

 

Co nabízíme?

  • školu rodinného typu, pozitivní klima školy, přátelskou atmosféru
  • individuální a respektující přístup k žákům
  • intenzivní logopedickou péči
  • výuku anglického jazyka od 1. ročníku
  • krásné třídy, nadstandardně vybavené chodby s herními prvky
  • bohatý výběr zájmových kroužků
  • řadu mimoškolních a mimotřídních akcí

                                       a spoustu dalšího

                                                               Těšíme se na Vás

Více informací o škole a kritériích přijímání žáků najdete na stránkách školy

         www. zs-policna.cz, případně na tel. 731 510 735    

Individuální termín je možný až do 30.4.2020 po telefonické domluvě na čísle 731 510 735                                                          ​

print Formát pro tisk