Kategorie: Aktuality a informace

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Srdečně zveme všechny předškoláky a jejich rodiče na

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024 / 2025,

který se koná

dne 11. dubna 2024 v době od 12.30 do 17.00 hodin

v prostorách naší školní družiny

 

Co s sebou?

 

·         rodný list dítěte

·         platný občanský průkaz zákonných zástupců

·         případně důležité dokumenty týkající se dítěte (v případě žádosti o odklad školní docházky zprávu školského poradenského zařízení a lékařskou zprávu)

 

Co nabízíme?

 • školu rodinného typu, pozitivní klima školy, přátelskou atmosféru
 • individuální a respektující přístup k žákům
 • intenzivní logopedickou péči
 • výuku anglického jazyka od 1. ročníku
 • informatiku již od 3. ročníku
 • interaktivní tabule ve všech třídách
 • dvě počítačové učebny
 • tablety ve třídách I. stupně
 •  počítačové programy pro práci ve škole i pro domácí přípravu
 • multifunkční venkovní hřiště pro dopolední i dopolední aktivity
 • krásné třídy, nadstandardně vybavené chodby s herními prvky
 • bohatý výběr zájmových kroužků
 • řadu mimoškolních a mimotřídních akcí
 • projektové dny
 • exkurze, výlety i zahraniční pobyty pro žáky

                                       a spoustu dalšího

                                                               Těšíme se na Vás

Více informací o škole a kritériích přijímání žáků najdete na stránkách školy

         www. zs-policna.cz, případně na tel. 731 510 735    

Individuální termín je možný až do 30.4.2024 po telefonické domluvě na čísle 731 510 735                

 

print Formát pro tisk