Kategorie: Aktuality a informace

Zahájení výuky žáků 1. stupně

Zahájení výuky pro žáky 1. stupně bude zahájeno v pondělí 25. 5. 2020. Dopolední výuka bude probíhat od 8.00 do 11.35 hodin, odpolední formou zájmového vzdělávání pak od 11.35 do 16 hodin.

Zákonní zástupci musí své děti přihlásit do 18. 5. 2020 na email školy  (reditelka@zspolicna.cz) nebo na mobil 731 510 735. Pozdější přihlášení nebude možné!

Do mailu prosím uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu. Dále uveďte, zda budete mít zájem také o odpolední zájmové vzdělávání a stravování ve školní jídelně (oběd). Po přihlášení bude vedena evidence docházky. V případě nepřítomnosti musí zákonný zástupce své dítě omluvit.

Ranní družina nebude.

 

Škola se bude otevírat v 7.40hodin. Příchod žáků však bude časově rozvržen až po rozdělení žáků do skupin / z důvodu izolace skupin/.  Bude třeba dodržovat všechna hygienická a epidemiologická opatření, včetně dodržování 2metrových rozestupů při vstupu do školy. Doprovázející osoba nesmí vstupovat do školy.

Žák nesmí vykazovat příznaky nemoci. Při vstupu má každý žák povinnost odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz formulář ke stažení)

 

S sebou: každý žák minimálně 2 roušky, igelitový sáček (na uložení použitých roušek), běžné pracovní pomůcky (učebnice, sešity, rýsovací a psací potřeby).

Příloha:    Čestné prohlášení

print Formát pro tisk