Kategorie: Aktuality a informace

Výlet do betléma v Horní Lidči

Výlet do betléma v Horní Lidči

    V krásném adventním čase, kdy se těšíme na Vánoce, jsme se s dětmi ze školní družiny vydali na prohlídku betléma v Horní Lidči. Od cíle nás dělila větší vzdálenost, kterou nám pomohl překonat vlak, a děti si tuto cestu užily.

    Po příjezdu do cílové stanice jsme se prošli vánočně laděným městečkem a konečně dorazili na místo. Přivítala nás milá paní průvodkyně, která nás zavedla do nádherně laděných prostor.

    Okamžitě na nás dýchla atmosféra, která je jedinečná a neděje se každý den. Dětská očička se rozzářila a všichni zůstali v úžasu, když se betlém rozsvítil a desítky ručně vyřezávaných postaviček „ožily“. S nimi také ožily stará řemesla a zvyky, které na Valašsku byly, a které už známe jen z vyprávění.

    Ptáte se, jestli je to všechno? Zdaleka ne… Po této nádherné prohlídce, která byla možná jen díky šikovným rukám řezbářů jak z České, tak ze Slovenské republiky, jsme se přesunuli do místa, kde se děti dozvěděly o tradicích a zvycích v adventním čase až do Vánoc. Dozvěděli jsme se např. co bylo zvykem na sv. Ondřeje, proč dáváme do vázy „barborky“, jak to bylo se sv. Mikulášem, proč chodily tzv. „ Lucky“ a mnoho dalšího.

    Čas nám rychle utekl, a tak jsme se museli vydat na zpáteční cestu. Milým potěšením bylo zjištění, že děti by chtěli betlém navštívit znovu, a to spolu se svými rodiči.

                                                                        Šimčíková Radka

print Formát pro tisk