Kategorie: Aktuality a informace

Výběrové řízení: vedoucí školní jídelny

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276,p.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí školní jídelny.

Požadavky (seřazeno dle důležitosti):

 •  středoškolské vzdělání ukončené maturitou (nejlépe hotelová škola popř. škola společného stravování, ekonomická - obor společné stravování, přpadně vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru)
 •  schopnost pracovat samostatně i v týmu; schopnost plánovat, organizovat, řídit a kontrolovat

 

 •  znalost práce na PC (program VIS, textový editor, tabulkový kalkulátor, mail, práce s www)
 •  komunikativnost, organizační schopnosti, asertivita, společenská úroveň jednání a vystupování
 •  praxe v oboru (praxe vedoucího zaměstnance výhodou)
 •  znalost trendů racionální výživy, normování, kalkulace, sestavování jídelníčků
 •  znalost předpisů školního stravování včetně předpisů hygienických a dalších souvisejících předpisů
 •  znalost právních předpisů z oblasti školního stravování výhodou, ne však podmínkou
 •  zdravotní průkaz pro zaměstnance veřejného stravování (školství)

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu ) popř. korespondenční adresa, je-li odlišná od místa trvalého pobytu, kontakty - mail, telefon, podpis

K písemné přihlášce přiložte tyto doklady:

 • strukturovaný životopis
 • kopie dokladů o požadovaném vzdělání
 • kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce obdorné praxe
 • výpis z evidence rejstříku trestů / ne starší 3 měsíců /
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pozice vedoucí jídelny / ne starší 3 měsíců /
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Písemné přihlášky včetně uvedených údajů pošlete poštou, datovou schránkou, případně mailem s označením "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ ŠJ" do 31.července 2020 na adresu školy, případně mail reditelky školy/ viz kontakty /

 

Platové zařazení:

 •  Dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Možnost celého úvazku – vedoucí ŠJ 
Nástup nejlépe 1. září 2020
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší informace na telefonu: 731 510 735   Mgr. Pavla Žilinská, ředitelka školy    reditelka@zspolicna.cz

print Formát pro tisk