Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Úplata za prázdninový provoz 2018 v MŠ

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276,příspěvková organizace

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dodatek 2/2018 k

 

Vnitřnímu předpisu č.1/2017  ze dne 1.září 2017

 

1.Úplata v době prázdnin se stanovuje na základě § 6 odst.4 vyhlášky č. 14/2005 Sb.a   rozhodnutím ředitele Základní školy a Mateřské školy  Poličná  276, p.o.  takto:

 

2.V době,kdy je mateřská škola otevřena tj. od 2.července   do 13.července 2018  včetně, zaplatí rodič úplatu za vzdělávání ve výši poměrné částky stanovené úplaty za den.Ta činí v měsíci

 

červenci 2018 = 470,-Kč/20 pracovních dnů = 23,50 Kč zaokrouhleno    

                                                

24,00 Kč/den

 

  Děti,které v měsíci červenci a srpnu 2018 nebudou do MŠ docházet,

zaplatí poplatek 10,-Kč/měsíc

 

3.Pokud budou rodiče mít zájem,aby po dobu přerušení provozu kmenové mateřské školy dítě docházelo do jiné mateřské školy,je nutné , aby na příslušnou mateřskou školu podali žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na uvedené období a kopii evidenčního listu dítěte.

 

V Poličné 22.května 2018                             Mgr.Pavla Žilinská –ředitelka školy

print Formát pro tisk