Kategorie: Aktuality a informace

Soutěž Mladý zdravotník

Ve čtvrtek 16. května se na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické ve Vsetíně konala soutěž Mladý zdravotník, kterou každoročně pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže.

Soutěže se zúčastnili také žáci naší školy –  Eliška Mičunková ze 4. třídy, Pavel Juršták a Denis Mičunek z 5. třídy, Lucie Segradová a Natálie Klimentová z 6. třídy. Děti jsou členy zdravotnického kroužku, který na naší škole vede již několik let paní Ludmila Janoušková.

Soutěžící si museli na pěti stanovištích poradit s praktickým ošetřením zlomenin, popálenin a

se zástavou tepenného či žilního krvácení. Uváděli správný postup při umělém dýchání a masáži srdce a při dopravě raněných.

Děti se umístily na pěkném 11. místě a prokázaly, že dokáží poskytnout jinému člověku pomoc v případě poranění a podílet se na záchraně života.

Děkuji žákům za reprezentaci školy a doufám, že nabyté zkušenosti budou potřebovat co nejméně.

 

                                                                  Mgr. Jana Urdová

print Formát pro tisk