Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Školní psycholog v naší škole

Vážení rodiče, milí žáci,

V tomto školním roce máte na naší škole možnost využít služeb školní psycholožky Mgr. Zuzany Martinkové.

Školní psycholog zjednodušeně řečeno napomáhá tomu, aby se děti ve škole cítily dobře a měly chuť se učit. Působí jako mediátor vztahů - primárně pracuje s dětmi s cílem usnadnit jim jejich cestu školním životem, ale stejně tak je k dispozici i rodičům a pedagogům, bez jejichž spolupráce se mnohdy nelze obejít. Tato spolupráce umožňuje vnímat každý problém v souvislostech, snáze mu tak porozumět, pružně reagovat na potřeby dětí a rychle a efektivně danou potíž řešit.

Jejím hlavním cílem je poskytnout Vám nejen odbornou psychologickou péči, ale především nabídnout pomocnou ruku po stránce "lidské." V životě se mohou objevit situace, kdy si zkrátka potřebujeme jenom popovídat s někým neutrálním, kdo naši starost vidí i z jiného úhlu pohledu a nabídne řešení, která nás doposud nenapadla nebo jsme je mohli přehlédnout. Nabízím Vám a dětem možnost sdílet své starosti a trápení ve chvíli, kdy se třeba všechno nedaří tak, jak má. Věříme a přejeme si, aby takových situací bylo co nejméně. Pokud by však přece jen něco "zaskřípalo" nebo nevycházelo, neváhejte se na ni obrátit.

Kontakt a konzultační hodiny:

Mgr. Zuzana Martinková

Mail: zuzana.martinkova@poradnazl.cz

osobně ve škole:     pondělí 8:00 - 14:30 hodin

středa 8:00 - 11:30 hodin  nebo dle domluvy

Informace o poradenských službách

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní psycholog poskytuje komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vykonává činnosti poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační. Při práci se psycholog řídí etickými normami své profese a je nezávislým odborníkem.

Obsah konzultací je důvěrný, bez Vašeho souhlasu nebudou žádné informace poskytovány nikomu dalšímu. Výjimku tvoří situace či případy, které podléhají oznamovací povinnosti školního psychologa.

Nabídka služeb školního psychologa pro rodiče a zákonné zástupce žáků:

 • problémy dětí s učením či prospěchem
 • nepřijetí dítěte v kolektivu třídy, šikana, konflikty se spolužáky
 • problematická integrace žáka se zvláštními potřebami
 • konflikty dítěte s pedagogy
 • náhlá změna a zvláštnosti v chování dítěte
 • máte podezření, že se Vaše dítě něčím trápí a o své situaci s vámi nehovoří
 • rizikové formy chování (záškoláctví, lhaní, krádeže, apod.)
 • rodinné konflikty, řešení sourozeneckých vztahů
 • potíže při výchově dětí
 • "porozvodové" potíže, smrt blízkého člověka....
 • kariérové poradenství pro žáky 9.tříd

Nabídka služeb školního psychologa pro žáky:

Určitě se na mě neváhej obrátit, pokud:

 • ti nejde učení a máš potíže při učení, nevíš si rady s domácí přípravou 
 • tě trápí něco, co se děje ve třídě mezi tebou a spolužáky, necítíš se mezi spolužáky dobře
 • víš o trápení spolužáka, kterému se nedostává potřebné pomoci
 • si nevíš rady s trémou a strachem ze zkoušení nebo se něčeho bojíš a chceš si o tom popovídat, ale nevíš s kým
 • tě trápí nějaký problém doma, s kamarády, s učiteli nebo s někým jiným a potřebuješ si o něm promluvit
 • nevíš, jakou střední školu si zvolit
 • si potřebuješ jen něco ujasnit, v něčem se lépe vyznat

print Formát pro tisk