Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021 / 2022

( podle  § 37 školského zákona a v souladu s § 44 a násl. správního řádu )

 

Ředitelka školy

Příjmení,  jmého, titul:                  Mgr. Žilinská Pavla

Škola:            Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace

 

VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ POLIČNÁ U DĚTÍ SPISOVÉ ZNAČKY

 

0421 / 01             0421 / 02              0421 / 03         0421 / 04                                                                    

0421 / 05             0421 / 06              0421 / 09          0421 / 10                                                                   

0421 / 11             0421 / 12              0421 / 13          0421 / 14                                                                   

0421 / 17            0421 / 19               0421 / 20          0421 / 21                                         

0421 / 22            0421 / 23               0421 / 24                                 

                                                         

V Poličné dne 30. 4. 2021                                                                

 

 

Poznámka: Došlo dne, spisová značka:                               0421 / 01 – 24

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Poličná 276, p.o. ke krajskému úřadu.  

 

Sken originálu zde

print Formát pro tisk