Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020 / 2021

               Základní škola a Mateřská škola, Poličná 276,

                                                                                           

                                                                   

             příspěvková organizace

 

 

Mgr. Pavla Žilinská, ředitelka                                     mob. 731 510 735/ ŘŠ

                                                                                 mob. 602 783 320/ ZŘŠ

IČO : 71 295 160                                                     mob. 702 026 177/EZŘŠ

Č.ú.: KB Valašské Meziříčí, 107 – 502 369 0297/ 0100                                                                                                                            

Poličná  276                                                           www    :    zs-policna.cz

757 01 Poličná                                                   e-mail   :    reditelka@zspolicna.cz

Česká republika

 

 

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2020 / 2021

 

( podle  § 37 školského zákona a v souladu s § 44 a násl. správního řádu )

 

 

Ředitelka školy

Příjmení,  jmého, titul:                  Mgr. Žilinská Pavla

Škola:            Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace

 

 

VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ POLIČNÁ U DĚTÍ SPISOVÉ ZNAČKY

 

0420/ 01                         0420/ 02                             0420/ 03                                  

0420/ 04                         0420/ 05                              0420/ 06                                  

0420/ 07                        0420/ 08                               0420/ 10                                  

0420/ 11                        0420/ 12                                0420/ 13      

 

 

0420// 09 nepřijata z důvodu odkladu školní docházky                                                             

 

V Poličné dne 30. 4. 2020                                              

 

Poznámka: Došlo dne, spisová značka:                      0420 / 01 – 13

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Poličná 276, p.o. ke krajskému úřadu.  

Originál k nahlédnutí zde

print Formát pro tisk