Kategorie: Aktuality a informace, Informace - Zápis 2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018 / 2019

( podle  § 37 školského zákona a v souladu s § 44 a násl. správního řádu )

 

Ředitelka školy

Příjmení,  jmého, titul:                  Mgr. Žilinská Pavla

Škola:            Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace

 

 

VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ        V ZŠ A MŠ POLIČNÁ U DĚTÍ SPISOVÉ ZNAČKY

 

110418/ 01                                  110418/ 02                            110418/ 03                        

                                                    110418/ 05                            110418/ 06

110418/ 07                                  110418/ 08                            110418/ 09

110418/ 10                                  110418/ 11                            110418/ 12

110418/ 13                                  110418/ 14                            110418/ 15

110418/ 16                                  110418/ 17

 

V Poličné dne 12. 4. 2018                                                                  

 

Poznámka: Došlo dne, spisová značka:                               110418 / 01 – 18

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Poličná 276, p.o. ke krajskému úřadu.  

print Formát pro tisk