Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

                               Základní škola a Mateřská škola, Poličná 276,

                                                    příspěvková organizace

 

                          ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

                                             OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

              (podle § 37 školského zákona a v souladu s § 44 a násl. správního řádu)

 

  1. Ředitel školy:

Příjmení, jméno, titul:        Mgr. Papež Jiří

Škola:              Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, p. o.

                                             

                      VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO

VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ POLIČNÁ 276, U DĚTÍ SPISOVÉ ZNAČKY

====================================================

            18/04/17 - 01             18/04/17 - 02                      18/04/17 - 03

            18/04/17 - 04             18/04/17 - 05                     18/04/17 - 06

            18/04/17 - 07              18/04 /17 - 08                    18/04/17 - 09

            18/04/17 - 10               18/04/17 - 11                   18/04/17 - 12

            18/04/17 - 13                                                      18/04/17 - 15

            18/04/17 - 16                18/04/17 - 17                  18/04/17 - 18

            18/04/17 - 19               18/04/17 - 20                         

 

                                                                                                     Mgr. Papež Jiří

V Poličné, dne 20. 4. 2017                                                                     

                                                                                                  

Poznámka: Došlo dne, spisová značka (vyplní škola) :    18/04/17 - 01 - 20

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictví ředitele ZŠ a MŠ Poličná 276 ke krajskému úřadu.

print Formát pro tisk