Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Rozhodnutí o přijetí dítěte k zákl. vzdělávání od škol. roku 2022 / 2023

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022 / 2023

 

( podle  § 37 školského zákona a v souladu s § 44 a násl. správního řádu )

 

Ředitelka školy

Příjmení,  jmého, titul:                  Mgr. Žilinská Pavla

Škola:            Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace

 

 

VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A MŠ POLIČNÁ U DĚTÍ SPISOVÉ ZNAČKY

 

0422 / 01             0422 / 02             0422 / 03             0422 / 04                                                                    

0422 / 05             0422/ 06               0422 / 07             0422 / 08                                                                   

0422 / 09                                         0422 / 11              0422 / 12                                                                   

0422 / 14             0422 / 15              0422 / 16              0422 / 18                                         

0422 / 19             0422 / 20              0422 / 21              0422 / 22

0422 / 23            0422 / 24               0422 / 25              0422 / 26

 

V Poličné dne 30. 4. 2022                                                                                                                                                                                                                                        

Poznámka: Došlo dne, spisová značka:                               0422 / 01 – 27

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení (zveřejnění). Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Poličná 276, p.o. ke krajskému úřadu.             

print Formát pro tisk