Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Poličná276, příspěvková organizace

Rozhodnutí

Ředitelka  Základní školy a Mateřské školy Poličná 276, příspěvková organizace  rozhodla, podle ustanovení § 34 odst.3, §165 odst.2 písm. b/ a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád a zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,  přijmout pro školní rok 2022/2023 tyto děti:

 

1.

2022/05/12/11

20

2.

2022/05/12/08

10

3.

2022/05/12/01

10

4.

2022/05/12/12

10

5.

2022/05/12/13

10

6.

2022/05/12/06

10

7.

2022/05/12/04

10

8.

2022/05/12/07

10

9.

2022/05/12/17

10

10.

2022/05/12/24

10

11.

2022/05/12/23

5

12.

2022/05/12/18

5

13.

2022/05/12/20

5

14.

2022/05/12/14

5

15.

2022/05/12/21

5

16.

2022/05/12/16

5

 

V Poličné, dne : 30.5. 2022

print Formát pro tisk