Kategorie: Aktuality a informace

Roušky na 1. stupni

Vážení rodiče,

odpovídáme  na negativní  reakci některých rodičů týkající se zavedení roušek na 1. stupni. Chápeme, že naše rozhodnutí se některým nelíbí, ale stále  máme povinnost zajistit bezpečí jak dětí, tak i všech zaměstnanců školy. Do škol přicházejí i děti, jejichž rodiče odmítají nosit roušku. Ze zkušenosti nejbližších škol je jasné, že „přenašeči“ jsou i děti 1. stupně. Nemoc se u nic nemusí příliš projevovat.

 

Minulý týden se ve škole projevila nadměrná nemocnost. V některých třídách klesl počet až na polovinu. Změny počasí způsobují různá nachlazení a angíny. Všichni rodiče jistě chápou, že každé virové onemocnění se šíří v kolektivu velice rychle. Zvlášť u malých dětí. Pokud by byli skutečně všichni rodiče disciplinovaní a své děti s jakýmkoli příznakem nemoci nechali pár dní doma, nemusely by vznikat tyto problémy.

 

Pokud nám onemocní více učitelů (ať se jedná o angínu, chřipku či Covid), nebudeme mít možnost zajistit výuku. Výuku budeme muset omezit nebo úplně zrušit. Učitelé se při výuce střídají v různých třídách, proto jsme přistoupili k tomuto opatření.V současné době není možné zajistit žádného důchodce na zástup. Nikdo v této situaci do školy nastoupit nechce. Velké riziko podstupují i naši nejstarší zaměstnanci, kteří se nacházejí v rizikové skupině. Věřte, že udýchat celé dopoledne v roušce je pro staršího člověka se zdravotními problémy daleko horší než pro zdravé dítě. Naší povinností je zajistit i jejich bezpečí.

 

Opatření zní pro Vás sice tvrdě, ale sázíme na „zdravý rozum“ všech učitelů, kteří s dětmi  na 1. stupni pracují . Učitelé volí vhodné metody a formy práce tak, aby si i žáci mohli od roušek "odpočinout". Aktivity pro nejmenší i aktivity školní družiny jsou směřovány na školní zahradu, kde mít žáci roušky samozřejmě nemusí. Do výuky budou zařazeny projektové dny, které probíhají také venku. Jedná se dočasné opatření, o kterém stále jednáme.Každý týden s třídními učiteli aktuální situaci projednáváme  Doufáme, že se s ustálením počasí situace zklidní a aspoň ti nejmenší budou ve třídách bez roušek.

 

Věřte, že děláme vše proto, aby škola fungovala bez omezení co nejdelší dobu a mohla probíhat kvalitní a efektivní  výuka Vašich dětí. Nechceme dopustit, aby  v případě jednoho nakaženého ve třídě, museli do karantény všichni ( žáci i učitelé), kteří ve třídě pobývali. V případě, že se používají roušky, odpadá toto nebezpečí.  Domníváme se, že v případě uzavření školy  způsobíme Vám rodičům daleko větší problémy, což si jistě nikdo z nás nepřeje.

print Formát pro tisk