Kategorie: Aktuality a informace

Ředitelské volno

Na pátek 18.11.2022 ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona             č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění pro všechny žáky volný den ze závažných organizačních důvodů. V provozu nebude ani školní družina a školní jídelna.

Provoz MŠ se nemění.

Odůvodnění: 

Pátek 18. 11. 2022 je pracovní den mezi státním svátkem a dny pracovního volna. Tato skutečnost je závažným organizačním důvodem z hlediska nákladů na provoz školy, současně v tento den proběhne čistění odpadů v celé budově, proto po projednání se zřizovatelem vyhlašuji ředitelské volno pro žáky školy.

 

V Poličné dne 3.11.2022                                                  Mgr. Pavla Žilinská

                                                                                               ředitelka školy

print Formát pro tisk