Kategorie: Aktuality a informace

Recitační soutěž – 2018

Recitační soutěž – 2018


Sešel se rok s rokem a ve čtvrtek 8. 2. se opět setkali příznivci poezie i prózy z naší školy. V tento den se konalo školní kolo recitační soutěže.
Chlapce a děvčata, kteří přednášeli, byla radost poslouchat, všichni byli výborní, ale vítězem se mohl stát jen jeden.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V první zvítězil Václav Stavinoha z 2. třídy, ve druhé kategorii se umístil první Tomáš Kubáček ze 3. ročníku, vítězem třetí kategorie se stala Vendula Machačová ze 7. třídy a první místo ve čtvrté kategorii získala Marcela Halaštová z 9. třídy.
Co dodat na závěr?
Všem recitátorům děkujeme za příjemně prožité únorové odpoledne, vítězům gratulujeme, přejeme hodně úspěchů při reprezentaci naší školy v okrskovém kole a na recitační soutěži Krásenský zvoneček.
Zvláštní poděkování patří paní Mgr. Olze Pernické, která byla nejen předsedkyní poroty, ale především ochotně pomohla žákům a žákyním svými odbornými radami, jež mají zejména přispět k výstižnému přednesu a správné interpretaci autorovy myšlenky.


                                                         Mgr. Jarka Křížová  

print Formát pro tisk