Kategorie: Aktuality a informace

Projektový den „VODA“

Projektový den „VODA“

V úterý 22. září 2020 se ve spolupráci s hasiči uskutečnil na naší škole projektový den „Voda“. Učitelé se snažili zpestřit dětem výuku nejen zajímavým povídáním, prezentacemi a pokusy, ale i zakomponovat toto velké téma do výuky.

Žáčci 4. třídy měli projektový den rozdělen do 4 částí. V prvním vyučovacím bloku jsme si zopakovali, co už známe z 3. ročníku, řekli jsme si několik zajímavostí o tom, jak důležitá je tato látka pro život na Zemi, v jakých podobách se vyskytuje a pustili si zajímavé video „Koloběh vody v přírodě“. V souvislosti s vodou jsme si také zopakovali pravidla týkající se požární ochrany, důležitá telefonní čísla záchranného systému a povídali si, jak důležitá je činnost HZS při požárech, povodních a ekologických haváriích.

V druhém bloku jsme v rámci českého jazyka pracovali ve skupinách, děti vytvářely myšlenkovou mapu na téma Voda, zopakovali jsme si učivo o stavbě slova, kde bylo toto téma využito. V učivu matematiky jsme zase řešili „vodní“ slovní úlohy a ve výtvarné výchově děti kombinovanou technikou vytvářely krásné obrázky loděk na moři.

Celé dopoledne jsme také prokládali zpěvem písniček o vodě a ti nejnadšenější přišli i tematicky oblečeni.

Žákům se projektový den velmi líbil a všichni si ho moc užili.

                                                          

                                                                                                 Mgr. Jana Skotnicová

print Formát pro tisk