Kategorie: Aktuality a informace

Přípravný kurz předškoláků ukončen

Druhá lekce pod názvem „Vidím, slyším…!“ proběhla 19. února. Byla zaměřena             na procvičování smyslového vnímání. Písničkou, skládáním a lepením obrázku z částí děti provázel motiv ovečky. Zábavná říkadla a rozpočítadla uvedla budoucí prvňáčky     do světa slabikování. Hravou formou si děti vyzkoušely vyvozování hlásek. Nechyběla cvičení u interaktivní tabule, kde si všichni vyzkoušeli spojování obrázků logických dvojic.

Třetí lekce přípravného kurzu nesla název „Chytrá hlava!“ a proběhla 5. března. Děti si v ní zahrály spoustu různých her, při kterých si procvičily a posílily paměť.                                                                                        

Závěrečná část kurzu se uskutečnila 14. března. Byla zaměřena na rozvoj myšlení, řeči a jak naznačuje název lekce „Dokážu to!“ shrnula celkové dovednosti předškolních dětí.                                                                     

 Všechna čtyři setkání s předškoláky byla úspěšná a velmi příjemná. Naše budoucí prvňáčky můžeme jen chválit. Každý z nich si při ukončení kurzu právem zasloužil pochvalu za svoji účast. Na všechny se moc těšíme 1. září!

                                                     

print Formát pro tisk