Kategorie: Aktuality a informace

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je ve škole od 11. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Příprava bude probíhat v pondělí, středu a pátek vždy od 8 do 11.15 hodin. V ostatní dny bude probíhat již zavedená náhradní domácí výuka. Žáci, kteří se rozhodnou navštěvovat tuto přípravu, se musí nahlásit třídnímu učiteli, případně vedení školy nejpozději do 7. 5. 2020. Pozdější přihlášení není možné!

Docházka je dobrovolná., ale po přihlášení se docházka eviduje. Rodiče případnou nepřítomnost svých dětí omlouvají.

Individuální konzultace jen po předchozí domluvě s vyučujícími.

Škola se bude otevírat v 7.50 a bude třeba dodržovat všechna hygienická a epidemiologická opatření, včetně dodržování 2metrových rozestupů při vstupu do školy.

Při vstupu má každý žák povinnost odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz formulář)

 

S sebou: každý žák minimálně 2 roušky, igelitový sáček (na uložení použitých roušek), běžné pracovní pomůcky do českého jazyka a matematiky (učebnice, sešity, rýsovací a psací potřeby).

 

Žáci si na tyto dny mohou objednat oběd ve školní jídelně.

 

Formulář:  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

print Formát pro tisk