Kategorie: Aktuality a informace

Prázdniny ve znamení rekonstrukce školy

Prázdniny ve znamení rekonstrukce školy

Základní škola v Poličné byla slavnostně otevřena 27. 8. 1950. Dalo by se tedy s nadsázkou říci, že o prázdninách slavila sedmdesáté narozeniny, což je jistě úctyhodný věk.  Uvědomíme – li si, že v původní „staré“  budově byly stále původní rozvody elektřiny a vody, je pochopitelné, že jejich stav byl odborníky označen za havarijní.

Kdo prováděl podobnou rekonstrukci ve svém rodinném domě, ví, co tento zásah obnáší. Ve škole bylo nutné vystěhovat veškerý nábytek a pomůcky z kabinetů a ve třídách i na chodbách zůstaly prázdné zdi. Po zásahu sbíječek pracovníků firmy, která zvítězila ve výběrovém řízení, to vypadalo, že letošní školní rok začne v Poličné později.

Závěrečným finišem pracovníků firem i našich zaměstnanců jsme však všechny žáky 1. září přivítali v krásně vymalované a vyzdobené škole. Zároveň proběhla i rekonstrukce několika kabinetů, kanceláře a ředitelny školy. Opravu si vyžádala i střecha ve spojovací chodbě staré a nové budovy a nevyhovující luxfery byly vyměněny za nové okno.

Poměrně výrazný zásah do celkového vzhledu okolí školy se koncem prázdnin odehrál ve školní zahradě, v níž byly odstraněny vzrostlé a nevyhovující túje.

V průběhu září byly ještě dokončovány veškeré datové rozvody a rekonstruovány obě počítačové učebny.

Velké poděkování patří zřizovateli – obci Poličná, bez něhož by tyto velké a finančně nákladné zásahy škola nemohla realizovat. Nyní si můžeme už jen přát, abychom se v naší krásně opravené škole mohli všichni setkávat ve zdraví po celý školní rok.

print Formát pro tisk