Kategorie: Aktuality a informace

Podrobnější informace pro rodiče žáků 1. – 5. ročníku

Vážení rodiče,

následující sdělení se vztahuje k základním organizačním a provozním podmínkám základní školy v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně ve škole, a to od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020.

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole není povinná, nadále bude probíhat i distanční výuka.

Školu budou navštěvovat pouze přihlášení žáci, kteří se dostaví 25. 5. 2020. Nástup do školy po tomto datu není možný. Vstup do budovy a následná výuka bude umožněna pouze žákům, kteří při příchodu do školy 25. 5. 2020 odevzdají podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění - formulář ke stažení zde

Zároveň jste povinni školu informovat o všech změnách, které u Vašich dětí či ve Vašich rodinách nastanou (např. změna zdravotního stavu, nařízená karanténa).

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze přihlášeným žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do pondělí 18. května 2020 do 12.00 hodin zasláním přihlášky ředitelce školy /reditelka@zspolicna.cz/.

Přihlašování žáků po tomto datu nebude možné.

Na základě přihlášek budou žáci rozděleni do skupin v maximálním počtu 15. Skupiny žáků budou stanoveny předem a budou do konce školního roku neměnné. Mohou být tvořeny žáky různých ročníků. Není tedy zárukou, že Vaše dítě bude zařazeno ke své třídní učitelce ani že bude ve třídě společně se svými spolužáky. Nebudou se měnit ani pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině. Ke změně by mohlo dojít pouze v případě organizační nouze.

Vzdělávací aktivity budou probíhat pravidelně každý pracovní den. Dopolední vzdělávací část bude probíhat dle stanoveného rozvrhu hodin v jednotlivých skupinách 4 vyučovací hodiny. Protože je nutné zamezit potkávání skupin, budou pro jednotlivé skupiny stanoveny odlišné časy nástupu i odlišné časy ukončení výuky. Vše se bude odvíjet od počtu vytvořených skupin. Nástupy a odchody budete muset striktně dodržovat.

Po dopoledním vyučování bude následovat obědová přestávka. Zájem o školní stravování je nutné potvrdit v přihlášce.

Odpolední zájmové vzdělávání je určeno pouze pro žáky řádně přihlášené do školní družiny k 1. 9. 2019. Z důvodů  následné dezinfekce tříd bude zajištěno do 15.30 hodin. I tyto odchody žáků budeme muset rozfázovat tak, aby se žáci nepotkávali. 

Zvažte prosím všechna zdravotní rizika dětí a členů domácnosti, která jsou uvedena v čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, a také to, zda vaše děti zvládnou dopolední i odpolední pobyt ve stejné místnosti s rozestupy a s dalšími hygienickými opatřeními bez možnosti volného pohybu.

Zařazení do skupiny a přesné organizační pokyny budou zákonným zástupcům přihlášených žáků zaslány e-mailem po zpracování přihlášek, nejpozději ve čtvrtek 21. 5. 2020.

Rádi bychom uvítali všechny žáky v jejich lavicích a znovu jim dopřáli práci s jejich třídními učitelkami. Bohužel to skutečně není možné. Pro nás je v této chvíli nejdůležitější bezpečí Vašich dětí.

V případě potřeby volejte na číslo 731 510 735.

                                                      Věřím, že společně celou situaci zdárně zvládneme.

 

                                                                                                    Pavla Žilinská

                                                                          

                                   

                                                         

 

print Formát pro tisk