Kategorie: Informace mateřské školy, Aktuality a informace

Platba za školné v MŠ na rok 2022-2023

Školkovné ve školním roce 2022/2023 činí    520,- Kč/měsíc

Číslo účtu: 107-5023690297/0100                       

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení dítěte

 

Školkovné se platí od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023 vždy do 20. dne daného měsíce

 

print Formát pro tisk