Kategorie: Aktuality a informace

Otevření školy pro žáky 1. stupně - rotační výuka

Vážení rodiče,

od 12.4.2021 se konečně vrátí část žáků do školy.

Začíná rotační výuka 1. stupně ( střídání prezenční a distanční výuky ). 2. stupeň bude pokračovat i nadále v distanční výuce.

Podmínky pro prezenční výuku:

 • Zachování homogenních skupin (celé třídní kolektivy)
 • Týdenní rotace tříd 1. stupně - lichý týden - 1., 3. a 5. třída
 •                                                   sudý týden -  2. a 4. třída
 • Zachování homogenních skupin i ve školní družině
 • Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů
 • Testování antigenními neinvazními testy 2x týdně
 • Větrání tříd a společných prostor
 • Stravování za dodržení všech platných hygienických pravidel a nařízení
 • Školní družina pro 1. - 3. třídu  - v homogenních skupinách dle tříd

Testování:

 • Samotestování výtěrem z přední části nosu 
 • U mladších  žáků je povolena účast rodičů (za dodržování všech platných hygienických nařízení)
 • Testování vždy v pondělí a čtvrtek
 • Testovat se nemusí žáci, kteří mohou doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a kteří zároveň nemají příznaky COVID-19. Zároveň se testovat nemusí žáci, kteří onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem (nutno doložit lékařskou zprávou nebo zprávou z laboratoře)
 • Neotestovaní žáci nemohou být vpuštěni do výuky
 • Žáci s pozitivním testem musí jít domů

Škola je povinna řídit se mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví a musí se také řídit zákonem o ochraně veřejného zdraví. Prosíme tedy rodiče, kteří nesouhlasí s testováním, aby tuto skutečnost sdělili písemně škole na adresu reditelka@zspolicna.cz. Vaše rozhodnutí bude plně respektováno, prezenční výuka bude omluvena. Vaše dítě pak dostane od třídního učitele soupis úkolů, které bude žák plnit nadále distančním způsobem (samostudium, ne on-line). Po domluvě s vyučujícími budou určeny termíny pro odevzdávání těchto zadání a případné přezkoušení znalostí. Jakmile bude třída dítěte v distančním modu, bude se žák připojovat na on-line hodiny se svou třídou.

Harmonogram testování pro žáky, kteří nebudou navštěvovat ranní družinu:

Vzhledem k délce testování žádáme rodiče, aby počítali s určitou časovou rezervou.

Lichý týden:

1. třída - mezipatro ve staré budově - 7.30 hodin

3. třída - 9. třída vedle kanceláře ekonomky školy - 7.45 hodin

5. třída - prostor před tělocvičnou - 8.00 hodin

Sudý týden:

2. třída - 9. třída vedle kanceláře ekonomky školy - 7.30 hodin

4. třída - prostor před tělocvičnou - 7.45 hodin

Stravování:

 • Výdej obědů při prezenční výuce bude podle rozpisu po jednotlivých třídách. Žáci budou automaticky přihlášeni k odběru oběda. Pokud nebudete chtít, aby Vaše dítě chodilo na obědy, musíte si oběd předem odhlásit v kanceláři školní jídelny 702 026 176.

Školní družina:

 • Provoz bude od 6,30 (ranní) do 15,45 hodin (odpolední)
 • Školní družina funguje jen pro žáky, kteří mají prezenční výuku
 • Žáci, kteří přijdou do ranní družiny, budou otestováni ráno, po skončení ranní družiny odejdou do třídy a už se testovat nebudou
 • Žáci s pozitivním testem musí jít domů

Výuka:

 • Žáci II. stupně se i nadále budou vzdělávat distančně s příslušným počten on-line hodin
 • Povolené jsou individuální konzultace po předchozí domluvě s vyučujícím (testování není nutné)
 • Pro žáky 9. ročníku je možné uskutečnit skupinové konzultace (max.6 žáků) za účelem přípravy k přijímacím zkouškám (je nutné testování)
 • Předpokládá se dodržování všech hygienických nařízení

Střídání tříd:

 •  lichý týden - 1., 3. a 5. třída
 •  sudý týden -  2. a 4. třída

Leták k testování pro rodiče

Leták k testování pro žáky

 

 

 

print Formát pro tisk