Kategorie: Aktuality a informace

Organizace nástupu 2. stupně od 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

na základě informací z MŠMT, kdy dochází k dalšímu uvolňování v činnosti škol a školských zařízení a je umožněna v určité formě přítomnost žáků druhého stupně ve škole, Vám sdělujeme následující organizační pokyny.

Z prostorových a personálních důvodů není možné, aby se žáci 2. stupně vrátili ke klasické formě prezenční výuky podle původního rozvrhu.

 

HARMONOGRAM UPRAVENÉ VÝUKY PRO 2. STUPEŇ:

  • do 5. června bude probíhat výuka na dálku
  • od 8. června do 19. června budou probíhat individuální a skupinové konzultace s vyučujícími

Pro přihlášené žáky bude výuka probíhat od 8.30 do 12.05 hod. v hlavních předmětech – český jazyk, matematika, anglický jazyk /znovu upozorňujeme, že se nebude jednat o klasickou prezenční výuku/.

Podrobnější rozpis bude vytvořen podle počtu přihlášených žáků.

Žáci, kteří nenastoupí, budou pokračovat v distanční výuce podle instrukcí vyučujících jednotlivých předmětů.

8 – 12. 6. 2020:

8. 6. 2020 - / pondělí / - skupinová konzultace pro žáky 6. ročníku

9. 6. 2020 - / úterý / - skupinová konzultace pro žáky 7. ročníku

10. 6. 2020 - / středa / - skupinová konzultace pro žáky 8. ročníku

11. 6. 2020 / čtvrtek / - individuální konzultace vyučujících ostatních předmětů. Na tyto konzultace se žáci nepřihlašují,  budou probíhat na základě osobní  / mailem či telefonicky/ domluvy s daným vyučujícím.

12. 6. 2020 – zadávání úkolů – výuka na dálku

 

 

15. – 18. 6. 2020:

15. 6. 2020 - / pondělí / - skupinová konzultace pro žáky 6. ročníku

16. 6. 2020 - / úterý / - skupinová konzultace pro žáky 7. ročníku

17. 6. 2020 - / středa / - skupinová konzultace pro žáky 8. ročníku

18. 6. 2020 / čtvrtek / - individuální konzultace vyučujících ostatních předmětů. Na tyto konzultace se žáci nepřihlašují,  budou probíhat na základě osobní  / mailem či telefonicky/ domluvy s daným vyučujícím.

19. 6.2020  /pátek / –  9. ročník – třídnická hodina - odevzdávání učebnic, vyklízení skříněk, odevzdávání klíčů – dle domluvy s třídním učitelem

 

Ke skupinovým konzultacím je potřeba žáka přihlásit!  Přihlášky musíte zaslat  do 4. 6. 2020 do 18 hodin písemně mailem na adresu: reditelka@zspolicna.cz. Svá rozhodnutí prosím sdělte také  třídním učitelům/ učitelkám.

Zařazení do skupin a přesné organizační pokyny budou zveřejněny 5. června na webových stránkách školy a rozeslané e-mailem zákonným zástupcům přihlášených žáků.

 

První den při příchodu přinese žák Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem. Bez něj žák do školy nebude vpuštěn.

Všichni přihlášení žáci ke skupinové konzultaci přijdou v určený den od 8.20 do 8.30 hodin k hlavnímu vchodu do školy, kde si je vyzvednou pedagogičtí pracovníci.

Čestné prohlášení  - formulář ke stažení zde

 

S sebou musí mít žák 2 roušky, igelitový sáček na použité roušky, psací potřeby, sešity, pracovní sešity a učebnice. Nic si nemohou půjčovat.

 

Protože je nutné zamezit setkávání skupin, nebudou pro žáky 2. stupně zajištěny obědy. Zajistěte tedy, aby přihlášení žáci měli dost pití a velkou svačinu.

 

22. – 25. 6. 2020 – termíny pro odevzdávání učebnic a vyklízení skříněk

22. 6. 2020 – od 8.30 do 10 hodin / pondělí / - třídnická hodina  pro žáky 6. ročníku – 1. skupina

                      -  od  10.15 do 11.45 / pondělí/ - třídnická hodina  pro žáky 6. ročníku – 2. skupina

23. 6. 2020 – od 8.30 do 10hodin  / úterý / - třídnická hodina  pro žáky 7. ročníku – 1. skupina

                     -  od  10.15 do 11.45 / úterý / - třídnická hodina  pro žáky 7. ročníku – 2. skupina

24. 6. 2020 – od 8.30 do 10.30  / středa / - třídnická hodina  pro žáky 8. ročníku

25. 6. 2020 – od 8.30 do 10.30 / čtvrtek / - individuální odevzdávání poškozených učebnic / jen po domluvě s třídními učiteli/učitelkami.

O rozdělení do skupin Vás budou informovat třídní učitelé.

Žáci, kteří se neúčastnili předchozí  skupinové výuky, musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem.

 

Harmonogram rozdávání vysvědčení pro jednotlivé ročníky vzhledem k měnícímu se vývoji bude později upřesněn.

print Formát pro tisk