Kategorie: Aktuality a informace

Olympiáda z českého jazyka – 50. ročník

Olympiáda z českého jazyka – 50. ročník

    30. 11. 2023 se na naší škole konal nejen tradiční vánoční jarmark, ale i školní kolo olympiády v českém jazyce. Letos se do ní přihlásilo sedm žáků 8. a 9. ročníku.

    Organizátoři si v jubilejním 50. ročníku pro žáky připravili v mluvnické části pět úloh. Žáci přemýšleli například o tom, jak změní obsah vět záměna i/y, zamýšleli se nad kořeny slov a slovy příbuznými, pracovali s básnickým textem či s ustálenými slovními spojeními a spřežkami. Ve slohové části je čekalo téma Poprvé sám/sama, které měli zpracovat formou prózy volným slohovým útvarem v rozsahu 200 až 300 slov.

    Všichni účastníci přistupovali k řešení olympiády zodpovědně a dosáhli poměrně vyrovnaných výsledků. Vítězkou školního kola se stala žákyně 9. třídy Emma Horáková, které se dařilo nejlépe v mluvnické i slohové části a která bude naši školu reprezentovat koncem ledna v okresním kole této soutěže na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Přejeme jí hodně štěstí.

                                                Božena Fajtová

print Formát pro tisk