Kategorie: Aktuality a informace

Nezapomenutelný školní rok

                Školní rok 2019/2020, který se chýlí ke svému závěru, zůstane ve vzpomínkách žáků, rodičů i pedagogických pracovníků zapsán natrvalo. Vždyť nikdo z nás do té doby nezažil, že by byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, navíc na tak dlouhou dobu.

Koronavirus naši školu překvapil, ale nezaskočil. Hledali jsme cesty, jak i v době zákazu vycházení dále učit. WhatsApp, Skype, Messenger, Facebook, on – line hodiny, prezentace, výuková videa a další digitální učební materiály, elektronické učebnice, telefonická a mailová komunikace, kopírování materiálů atd. Možností se nakonec našlo mnoho. Navíc jsme se posunuli dopředu v organizačních i technických dovednostech, těžká doba nás vedla k větší empatii a nabídnutí pomoci potřebným. Prohloubila se naše vzájemná spolupráce a komunikace v trojúhelníku učitel – žák – rodič ještě nikdy nebyla takto intenzivní. A jako třešnička na dortu se objevil dosud nevídaný jev – většině žáků bylo po škole smutno.

11. května se znovu, jako jedna z prvních v okrese, otevřela pro naše nejmenší mateřská školka. Současně s ní obnovila provoz také školní kuchyně, která ve zpřísněných podmínkách zajistila i stravování pro poličenské důchodce.  Zároveň se po dvou měsících mohli do školy vrátit i žáci 9. třídy v rámci přípravy na přijímací zkoušky. Jsme rádi, že i přes ztížené podmínky u nich byli úspěšní a po prázdninách budou moci nastoupit na školy, které si zvolili.

25. května začala prezenční výuka pro 4 skupiny přihlášených žáků 1. stupně a od 8. června mohli do školy vstoupit rovněž v omezeném režimu i další žáci 2. stupně. 

Všichni naši žáci, tedy i ti, kteří do školních lavic prozatím nenastoupili a pokračovali dále v domácí výuce,  probrali naprostou většinu učiva daného ročníku a splnili předepsané výstupy.

                Velké poděkování patří především Vám rodičům a zákonným zástupcům,  kteří jste své děti v době domácí výuky podporovali, věnovali jste jim potřebný čas a spolupracovali se školou. Pochvalu zaslouží i všechny děti, které zodpovědně a poctivě plnily úkoly a účastnily se on-line výuky,  a také pedagogickým pracovníkům, jejichž práce byla v této době velmi vyčerpávající.

                Přejeme Vám všem radost z vysvědčení, pevné zdraví, krásné letní prázdniny a naprosto běžný příští školní rok.

 

                                                                                                              Vedení školy

print Formát pro tisk